YK EISTEDDFOD. EHIF. 6.-CYF. II. HAMLET, TYWYSOG DENMAEO. CYFIEITHIAD. Buddugol yn Eisteddýod Llandudno, 1864. GAN "WILLIAM STRATFORD," SEF, MR. D, GRIFFITHS. Wedi ei ddiwygio gan y Golygydd. EHAGLITH GAN Y CYÍTEiTHYDD. Byddai yn waith ofer myned i ganmawl Shakspeare—-mor ofer a throi i addurno y lili, neu baentio y rbosyn. Cyfyngir, gan hyny, y sylwadau can- lynol i wneutlmrrhai sylwadauar y brudd-chwareu sydd genym mewnllaw. Mae y brudd-chwareu hon yn un o brif chwareuon Shakspeare, ac yn un o'r rhai hyny, fel y dywedai Iarll Carlisle, yn ddiweddar, sydd er yr holl lafur a gymerir i ddosbarthu, yn sefyll megys mewn rhyw fyd o'r eiddo ei hunan, yn mhell uwchlaw unrhyw ehwareuon eraill. Mae yr olygfa yn Elsinore, dinas freninol Denmarc, yn y dyddiau hyny. ySy1' y brudd-chwareu trwy ddarlunio Francisco, milwr cyffredin, ar ei wyl- ladwriaeth, a Bernardo, swyddogmilwraidd, ac wedi byny Marcellus, swyddog arall, a Horatio, cyfaill i Hamlet ieuanc, yn dyfod i gymeryd ei le. Ym- ddengys fod Bernardo a Marcellus wedi gweled drychiolaeth ddwywaith, yr bwn a ganfyddent yn debyg, o ran pryd a gwisg, i Hamlet, y brenin di- weddar, a tbad Hamlet, arwr y cbwareu; ac y rnaent yn cymeryd Horatio gyda hwynt y drydedd waith, er mwyn ei argyhoeddi ynteu yn nghylch gwirionedd y peth. Yn fuan ymddengys ysbryd Hamlet dros fynudyn, ac ymgilia; a thra y maent hwythau yn troi, i chwedleua yn nhgylch rhai o amgylchiadau y deyruas, ymddengys drachefn. Mae Horatio yn ceisio siarad âg ef, ond yr ysbryd yn fud. Yn ganlynol y maent yn penderfynu ^ynegu y cwbl i Hamlet, a cheisio ganddo ef siarad â'r ysbryd, gan gredu y byddai iddo ymddyddan âg ef, gan nad pa mor fud y buasai gyda hwynt, CYF. II.—.RHIF. 6. 7