Skip to main content

Cylchgrawn Misol i Ieuenctyd yr Ysgol Sabbothol. Rhif 5. MAI, 1876. Pris Oeiniog CYNWYSIAD. Tuclalen Meibion Cymru a'u gweithreddedd. 3—John Gibson (parhad) Y Plant yn y Fasged, pen. iii. Prisiau gwahanol bethau yn amser Harri VI...... Gemau Dwyfyddol y diweddar Barch. Thomas Rees Davies Bywyd ac Anturiaethau Ephraim Rhys (parhad) ... ... Darlun perthynol i'r uchod Englynion i'r Tafod ...... Englynion i'r Cawci...... Mynachdy Kelso, gyda Darlun Ton—"YBeibl" ...... Dyn yn ngwahanol ranau ei oes ( Barddoniaeth) " Ofna Dduw, a chadw ei or- chymynion" ......... Sarhau hunanoldeb (jpenill)... Y Frenines Mary ...... Adgofion am Melin Ifan Ddu (Barddoniaeth) ...... 66 67 69 69 70 71 71 72 73 74 74 74 75 75 Gynwysiad. Tuäctlen Cydnabod Caredigrwydd ... 76 Coron i'w gwr ... ,........ Croesawu cenadwr i'r Wëî ... Cwyd, cWyd ÇBarddoniaeth) Peth drwg yw rhodiana ar y Sabbath (Barddoniaeth) ... Pethau budcíioli'w cofio Manion.................. Ffraethebioìi: Carwn eich gweled gartref—; Peth da yw bod yn sicr-^— Y Grwyddel a'r Ianci—- Cyfraitlí —Promissory Notes Dywediadau digrif . " Johnnie bach" ...... Englyn i roddi ar garden fas- nachol Mr. S. Daron Jones Y Gystadleuaeth Sillebol (pwỳ enillodd ? ) ...... At ein Gohebwyr .,, ....., At ein Darllenwyr .... Llwyth o Ddiogi (gyda. Darlun 7Q 77 77 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 PONTYPMDD: Cyltoeddedig yoM Thomas Davies, Mill Street Printing Ojfioe. ARGEAÍFWYD GAN B. DAYIEB, HEOLYFIäLIN, I'ONTîriHDD.