Skip to main content

Cylchgrawn Misol - i Ieuenctyd yr Ysgol Sabbothol. ÜBIF 3. MAWRTH, 1876. Pbis Ceiniog. C YNWYSIAD. Tudalen. Meibion Cymru a'u Gweithredoedd. 2.—John Penry (parhad)......... 34 Credwch yn Iesu (Barddoniaeth)... 35 Englynion i'r Dderwen...... ..... 35 Englyn i'r Nwy.............■ ......> 35 Manion... ...... ...... ...... ...... 35 Canu..................... ...... 36 Ton—Martyrdom............. ...... 37 Beth yw Siomiant (Barddoniaeth) 38 Ty y dyn tylaWd .................. 38 Bedd-aroTafî'Evelyn ............ 38 Y Ffordcl i fed yn ddedwydd .'.;.... 38 • Arwydd Da ...... ....... ...... 38 Ewyllys y b rawd hynaf .......;,... 89: Adgofion........................ 39 Un dyn gystal a'r llall ............ 39 Mwy na phris y taiw ............ 39 PontClifton (Darluna desgriflad)... 40 Marwolaeth y Cristion (Barddoniaeth) 41 Gwers i Gristionogion ............ 41 Oriau Olaf Voltaire ...... ...... 41 Y Plant yn y Pasged (parhad) ...... 42 Gofyniad Plentyn ............... 44 Chwedl Iuddewig............ '...... 44 Clèrk y Priddfaenwr (parhad)'... 45 Ffraethebion :—Gwneyd Casgliad— Crys Patricb,1 O'Flyn — Oesoedd Tywyll—Nid y Papyr Glan—Y Tyst a'r Dadleuydd — Gwroldeb Sais—At y rhai sydd yn chwilio am waith.................. ...... 46 Y Dyn Gwyn o'r Mor (gyda darlun) 47,48 Anwyl Gymdeithion,—■ Dyma ni wedi cael un Cyfarfod Misol arall. Da genyf'. allu dweyd fod ein cylch yn parhau i helaethu. Credaf eich bod yn falch o hyny, oblegid, o gael cyloh o gymdeithion, gorou pa fwyaf fyddo éu nifer— onite P Cawsom lythỳräü oddiwrth amryẁ gyfeillion yn ystod y mis—ond nid oes un cyfieithad o'r " Saihr's Qravo" wedi dyfod i law: Beth yw y rhesẁm, blant;,yr awön P G. 'Ei, Llanelli.—Diolch i chwi am yr awgrym; caiff ein sylw y mis nesaf. Cymro Mwyn, Felinfool.—Goreu pa gyntaf. D. E., Aborcanaid—Wedi saernio yob.» ydig, gymeradwy. J. L., Llanrhystyd.—Cyméradwy,, Ẁ. G. B.. Oaerdýdd.-—Cymeradwy. Gwilyiü' Glau Rhondda.—Cymeradwy. Dewi Cynon, Penderyn.—Y. mae' yr Alàw yn lled swynol, önd y mae gwallau cynghaneddol yn eiph ton. Astudiwch dipyn, a gellir clysgwyl rhywbeth gwell na hyn oddiwrthych. T. W., Merthyr.—Yn y Salfa yn unig. Danf onwch hi yn yr Hen Nodianfc eta, a chaiff ein sylw y mis neeaf. Yr eiddoch, Cÿdymadth y Plentyn. TELERAU " Cydymaith î Pdenttn." Y 4ydd *V Dosbarthter. TaUadau Misol. Pob gohebiaeth i\v chyfeírio i'r Öyhoeddwr. PONTYPRIDD: Cyhoeddedig gan Thomas Davies, Mill Street Printing Ojfì-ce. ARGBAÍTWÎD GAN B. DAYIES, HEOI-'YTOIN, PONTTPRIDP,