Skip to main content

Cylchgrawn Misol i Ieuonetyd yr Ysgol Sabbothol. ÌHTÎ 2. CHWEFROR, 1876. Pris Ceiniog. CYNWYSIAD. Tudalen. reibíon Cymru a'u gweithredoedd— 2—John Penry .................. ■ ìarclcloniaeth—Amgylchiadau Mar- wolaeth Crisfc .................. Vr Plant yn y Fasged ............ 'ìemau Dwyfyddol y diweddar Barch. Thomas Eees Davies ............ 'ìofio Pregeth llerlc y Priddfaenwr............... Oael a'denydd cyn bo hir ......... I'on—"O de'wch at Iesu"............ Ffraethebion—Cynyg gwraig ond nid ceffyl—Pa ben i'r ffon—Dim ofn y tywyllwch—Nid ydych chwi i glywed....................... Careg yr Athronydd (parhad) ...... 27 Oeehreuad Enwau Seisnig ...... 28 Barddoniaeth— Crist yn derbyn pech- aduriaid ........................ Mynydau Hamddenol ............ Ffydd Plentyn .................. Taflu ymaith .................. Enw mawr........................ Barddoniaeth—The Sailor's Grave 26 Nyth Aderyn (Barddoniaeth a Darlun) 32 TELERAU " Cydymaith y Plentyn." Y 4<ydd i'r Dosbarthwr. Taliadau Misol yn unig. Pob archebion a thaliadau i'w cyfeirio i'r cyhoeddwr— Thomas üa^ies, Mill Street Printing Office, Pontypridd, Glam. Anwyl Gymdeithion— Wrth ddyfod atoch am yr ail dro y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mod wodi cael groesaw gwresog a chalonog y mis diweddaf, a chan ein bod fel hyu wedi gallu ffurfio cylch eang o gymdeithion yr wyf yn hyderu y cawn oll gyd-weithio er ceisio addysgu a difyru ein gilydd. Gail llawer o honoch ddweyd storiau campus—deued pob un yn «i dro, yr ydym wedi cael rhai ysgrifau yn barod, ond de'wch a rhagor i ni; mae rhai o honoch yn feirdd—gadewch i ni gael tipyn o ffrwyth eich llafur, 0 ie, n gawn ni gyfieithad o " The Sailor's Orave" gan rai o honoch; hefyd, y mae llawer iawn o honoch yn gantorion—wel. a gawn ni glywed " 0 de'wch at Iesu" yn oael ei seinio gan y rhai hyny. Tra byddo y cantorion yn parotoi, edrychod yr Adrodd- wyr dros Ragdrefn ein cyfarfod, a sylwed ein darllenwyr ar " Y Plant yn y Fasged," bydd raid i ni gael chweoh neu saith cyfarfod, o leiaf, cyn dyfod afc ddiwedd yr hanes hwnw. Ỳr eiddoch, Cydymaith y'Plentyn "Hanes y Bedyddwyr Yn mhlith y Cymry, o amaer yr Apoa- tolion hyd y fiwyddyn 1795." Gan y diweddar Barch. Joshua Thomai. Y mae y gwaith hwn yn awr yn cael öi gyhoeddi mewn rhanau 6ch. yr un. Y 9fed Ran yn awr yn barod. SÊirDanfoner Archebion a Thaliadau i BENJAMIN DAVIES, Mill Street Printing Office, Pontypridd. PONTYPRIDD : Cyhoeddedig gan Thomas Davies, Miîl Street Printing Office. AMMFmP S4N ?» PAYIES, HJQL.T-yíiLIN, ?QNXYPftî»». ±&&M