Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UBGOHN SEION, ŵmti n &aínt Rhif. 26.] RIIAGFYR 2;3, 1852. [Cyf. IV. PREGETH ANGLADDOL GYFFREDINOL POB SANT A PHECHADUR, YN NGHYD A'R NEFÜEDD A'R DDAEAR. GAN YR HENDUIAD ORSON FRATT. A dradâodwyd yn y Tabernacl, yn Ninas y Lhjn Halen Fawr, <w y 2ùain o Orphenaf, 18Ô2, ac a ystjrifemuyd gan O. D. Watt. (Parliad o dud. 399.) Eit rawyo dangos i chwi erTeithiau ecliryslawn y cwymp, nid yw yn anghenrheidiol yn nnig i ddweyd i'r hen dad Adda brofi y gosp hono, a rhoddi ei gortî i lawr yn y llwch; eithr y mae yr holl genedlaethau oddiar yr amser hwnw wedi profl yr nn peth; ac y mae genych chw ir a ruinnau, a phob gwr, a gwraig, a phlent- yn, i ddyoddef y gosp hono; hi a weinyddir arnom ninnau, ac l'elly y mawrygir cyfraith Duw, y cyílawnir ei eiriau, ac y caiff cyíìawnder ei gofynion. Nid o herwydd ein pechodau, yr ydyrn yn marw; nid o herwydd ein bod yn troseddu, yr ydym yn marw ; nid o herwydd y gallwn gyflawni llofruddiaeth, neu lad- rata, neu yspeilio, neu gymmeryd euw yr Arglwydd yn ofer; nid y pethau hyn sydd yn dwyn marwolaetli y coríí'; eithr pechod Adda sydd yn gwneyd i'r pìentyn bychan farw, sydd yn gwneyd i freninoedd, tywysogion, a phenaduriaid farw, ac sydd wedi gwneyd i'r holl genedlaethau farw oddiar ei ddydd ef i lawr hyd yr amser presennol. Ai nid ydych yn tybied y dylai fod rbyw ffordd er ein gwaredu o'r drygfyd arswydus hwn ? ni fu un llaw genym ni vn nhroseddiad Adda; nid oeddych chwi a minnau yno 26