Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGOUN SEION, NBU Ruif. 25.] RHAGFYR 11, 1852. [Cvf. IV. ^REGETH ANGLADDOL GYFFREDINOL POB SANT A PHECHADUR, YN NGHYD A*R NEFOEDD A'R DDAEAR. GAN YR IrENURIAD ORSON PRATT. A draddodwyd yn y Ta.berna.cf, yn Ninas y Llùn Halen Faivr,ar y 25«»» o Orphenaf', 1852, ac a i/si/ri/enwyd gan G. D. Watt. (Ö'r " Deseret Wews.") Yu. ydya wedi dymuno arnaf i draddodi pregeth angladdol gwreiig y brawd Levi Savage, yr hon a fií l'arw yn Rhagí'yr diweddaf; ac sr pun ddaethym i'r lle hwn y boreu yma, yr ydys wedi dyrnuno arnaf i bregethu progethau angladdol amryw o'r Saint ag ydynt wedi marw yn Lloegr; ac yr wyf wedi penderfynu, yn lle' eyfyngu fy anerchiad at unrhyw amgylchiad unigol, i bregethu yr hyn a ellir ei ystyried yn bregeth angladdol gyffredÌDol yr holl Saint ag ydynt wedi marw mewn oesoedd a chenedlaethau myn- edol.ynghyd â'r oll a fyddant farw etto, a phregeth angladdol yr holl rai nad ydynt Saint, ac hefyd pregeth angladdol y nefoedd. a'r ddaear; ac i'r dyben hyny, cymineraf destun yr hwn a wel- woh yn ysgril'enedig yn y ôlain bennod o brophwydoliaeta Isaiah, a'r chwechl'ed adnod :— " Dyrchefwch eich llygaid tua'r nefoedd, ac edrychwch ar y ddaear isod : canys y nef'oedd a ddarfyddant fel mwg, a'r ddaear « heneiddia fel dilledyn, u'i phreswylwyr yr un modd a fyddant meirw; ond fy iachawdwriaeth i a fydd byth, a'm cytìawnder n< -dderfydd;" 26