UDGOHN SEION, NEU ŵtYtìi y> &aínt. Rhif. 24.] TACHWEDD 27, 1852 [Cyf. IV. ARAETH BRIGHAM YOUNG YN MHÛMMED GYLCH WYL Y 24ain O ORPHENAF- t. (O'r " Deseret News.") Yn wyf yn ewyllysio gwneuthur rliai nodiadau yn unig, i'r gyn- nulleid'fa hon, gan fod yr amser penodedig i ni y boreu hwn wedi ci bell dreulio. Y nodiadau a wnaethwyd cyn fy nghyfodiad yd- ynt yn dda iawn, megys y maent hefyd yn wir. Nid ydynt bet4iau Dewyddìon i'r rhan fwyaf o'r dyrfa hon, er y gall fod rkai y.n bresennol ag ydynt yn anwybodus o honynt. Digon yw dywedyd, taw pum mlynedd i heddyw yr ymwelodd y Pioneers â'r Dyffryn hwn, gyda'u hoffer llafurwaith, &c„ pa rai a arddangoswyd ganddynt yn yr orymdaith heddyw. Ni a ddaethom i'r perwyl o gael lle i osod ein traed, lle y gallem fyw înewn heddwch. Cawsöat allan y lle hwnw. Os na all y Saint íwynhau yr heddwch hwnw p& un sydd mor anwyl iddynt yma, mi a ddywedaf fy mod i yn anwybodus o'r man ar y ddaear ag y gallant ei feddu. Pa le a allesid gael, lle y gallasem fwynhau rhyddid meddwl, rhyddid ymadrodd, a rhyddid addoliad ? 0$ nad yn y mynyddoedd hyn, yr wyf íì yn anwyhodus o'r lle. Yr ydym wedi mwynhau perffaith ryddid yma am bump o flyn- yddau; ac hyderwyf, ara lawer purop i ddyfud. Oa erlidir y Saint, y mae er eu daioni ; os y gyrir hwynt, y mae er eu âaioui<; ü íganlyniad, pan vstyriwyf, nid oes genyf ddim i'w ofni yn .y-i' 24