UDGORN SEION, MEU ŵeren v> ^aínt Rhif. 22.] HYDREF 30, 1852. [Cyf. IV. CYHOEDDIAD! AT BOBL CYFFINIATJ AC YNYSOEDD Y MOR TAWEt, O BOB CENEDL, LLWYTH, AC IAITH. GAN PARLEY P. PRATT, Apostol Iesu Grist fÖV Argraffiad Awstraliaidd, gan yr Hen. C. W. Wandell.) (Parhad o dnd. 336.) AR GYFREITHIAÜ A LLYWODRAETHAU. Wedi dwyn ein tystiolaeth, fel gwir a fl'yddlawn dyst o'r Efengyl, ac o'r pethau a aethant heibio, sydd yn bresermol, ac sydd i ddyfod, yn áwr ni a roddwn ryw addysg ynghylch cyfreithiau a llywodraethaa dynion, a'r dyledswyddau ag ym ni yn ddyledus iddynt, a'n dyledswyddau i'w dal i fyny, fel aelodau o Eglwys Iesu Grist trwy yr holl fyd. Pob llywodraeth ddynol a ganiatêir gan yr Arglwydd, ac y mae yn anghenrheidiol, hyd oni theyrnaso yr Hwn sydd â hawl ì deyrnasu, ac hyd oni ddarostyngo efe ei holl elynion dan ei draed. Nid ydym fni wedi ein danfon i chwyldroi y byd mewn ystyr gwladwriaethol; ond i ryhyddio y byd o ddynesiad dygwyddîadau, dysgu yr anwybodus, a galw pechaduriaid i edifeirwch. Cyfrelthian pob gwlad fydd ein cyfreithiau ni,yn ystyr gwladoi a llywodraethol y gair. Yr ydym ni yn rhwyra mewn dyledswvdd i ufyddhau i uetus 22