UDGORN SEION, NEU 3mn k c#atní- Rhif. 20.] HYDREF 2, 1852. [Cyf. IV. CYHOEDDIAD! AT BOBL CYFFINIAU AC YNYSOEDD Y MOR TAWEL, O BOB CENEDL, I.LWYTH, AC IAITH. GAN PARLEY P. PRATT, Apostol Iesu Grist. (O'r ArgraJJlad Awstraliaidd, gan yr Ilen. C. W. Wandelì.) [Pailiad o dud. 301.] ANERCHIAD I*R DYN COCH. Yn nesaf nyni a anerchwn y dynion cochion o'r America ag ychydig o linellau. Chwychwi yJych gangen o Dý Israel, Chwi ydych ddisgynyddion o'r Iuddewon, neu yn hytrach, yn fwy cyli'redinol o lwyth Joseph, yr hwn a fu yn Brophwyd mawr, ac yn lywoclraethwr yn yr Aiö't, Eich tadau a adawsant Jerusalem yn nyddiau y Prophwyd Jereniiah—gan gael eu h'arwaiu.gan Brophwyd o'r enw Lehi. Ar oi gadael Jerusalem, hwy a grwydrasant yn anialwch Arabía, ac ar hyd lanau y Môr Coch, dros wyth mlynedd, gan fyw ar ffrwythau, ac adar gwylltion. Ac wedi dyfod i làn y môr, hwy a adeiladasant long, a gosodasant er ei bwrdd bob darpar- iaeth anghenrheidiol, a'r hadau a ddygasant gyda hwy oJerusalem; ac wedi gosod hwylian, hwy a groesasant y mòr mawr, a thiriasant ar oror orllewinol yr America, o fewn cyffiniau y wlad a elwir yn awr " Chili.1' Ac ar ol yspaid o amser, hWy a boblogasant holl gvfandir gogledd a dehendir America. 20