Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, Ẃeren yt &&tnt. IUiif. 13.] MEHEFIN 26, 1852. [Crr. IV., COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDTJOL Pri/ Awdurdodau Cynnadleddau Prydcinig Eylwys Iesu Grìti « Saint y Dyddiau Diwedda/ [Parhad o ducì. 183.] ÌNEHCHIAD OLAF Y LLYWYDD F. D. B.ICHARDS (pAHIIAD). Yn oedd gan yr Apostolion gynt lawer o bethau i ymdrechu yn eu herbyn, o herwydd eu galwedigaeth; ac felly y mae yn awr; y mae genym ninnau lawer i'w ddyoddef, a llawer o bethau i'w cyfarfod. Fel ag y mae egwyddorion gwirionedd yn dyfod yn fwy grymus a; dysclaer, y mae mwy o feini tram- gwydd ar y ffordd ; ac felly y bydd ar hyd.yr holl daith. Ac fel y byddai fy olynydd yn.fwy galluog i afaelu mewn mater- ion, a chario allan yn gywir bob mesurau er helaethu achos Duw, mi a'ch gelwais chwi ynghyd er rhoddi.i chwi rai cyfar- wyddiadau mewn perthynas i'ch dyledswyddau a'ch gwaith dyfodoL Yn gymmaint ag mai chwi yw y penaethiaid, dymunwn arnoch i fod yn drâ gofalus pwy a fyddoch yn alw i'r Oneiriad- aeth. Na alwch ,y rhai hyny y byddo eu hamgylchiadau yn rhwystro iddynt fod yn ddefnyddiol; eithr galwch y cyfryw ag a fyddont o wasanaeth i'r Eglwysi yn y wlad hon, a mynwch wybod eich bod yn eu galw trwy yr Ysbryd. Frodyr, pan fyddoch yn galw dynion i'r Offeiriadaeth, gadewch i mi roddi rheol i chwi~na ddewiswch ddynion dysgedig, neu o dalentau a chyrhaeddiadau mawrion yn unig< eithr y rhai hyny 13