Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, NEU 3>mn }> Aaínt. eÇea.......... 1.....33 ,.:.,: E '■ i ~.....• ■■* Rhif. *.] EBRILL 17, 1852. [ẅ, IV. OFN MARW. Niöj ymdd.engys fod un of'n yn fwy c-ffredinol yn mysg meibion dynion nag ofn marw,; y mae pawb braidd yn ofni hwnw, y boneddig a'r gwrcng, yr, hen a'r ieuanc, y caeth a'r rhydd. Y mae yn llanw mynwesau pawb ag arswyd; canys wedi rriarw,, credanteu bod yn myned i. roddi cyfrif am eu gweithredoedd tra yn y cnawd, aci dderbyn eu gwobr neu eu cospedigaeth; a phan na wyddant pa beth fydd au rhan, y mae ofn a braw yn eu meddjannu. Priodol y dywedir mai glyn cy.sgod angeu ydyw, canysy mae yn nos dywcll niwlog ar y rhan fwyaf sy.dd yn •tramwyo trwyddo i froydd anfarwoldfeb. Ond nid yw ofn marw yn medtliannu pawh; ua, y mae rhyw ychydig braidd yn mhob oes o'r byd, yn derbyn gwybodaetl) o'u tynghed yn mlaen llaw; a phan y mae'r cyfryw yn gwybod y derbynir hwy, pan yn marw, i drigo yn mynwes Abraham, dyna pryd y gellir dywedyd fod ofn marw wedi cilio yrnaith, a glyn çysgocl angeu yn cael ei wneu- thur yn, oleu. Ofn marw sydd yn cymhell y rhan fwyaf 9 ddynol- ryw \ grefydda, ac i barhau crefydda, ac nid un parodrwydd neijlduol i ufyddhau eu Creawdwr. Ofn marw gan lawer yw ^gwreiddyn y mater, a'r arwydd goreu o dduwioldeb, ac 0 addas- a-wydd i wynebu barn ; eithr gan wir ganlynwyr Crist, y mae ofn marw yn, cilio ymaitb, trwy y wybodaeth a dderbyuiant gan yr Ysbryd Glán, yr hwn sydd yn eu goleuo i ddeall eu sefyllfa yn ý byd a ddaw. Nid ydynt hwy yn oí'ni raarw, eithr y maent yn ẅfnî Duw, ac yn parchu ei eiriau o herwydd y gwyddant eu bod yu, fyw.yd iddynt, ao yn dwyn sicrwydd i'w mynwes fod lleoedi