Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ITDGORN SEION, &tvtn n ŵaùtt. Rhif. 5.] MAWIITH 6, 1852. [Cyf. IV. SWYDD.íŸ N G II 0 R W R . [Allan o'r " Millennial Star."] Yn gyrniuaint â bod y gofyniad canlynol wcdi ci ofyn i ni, yr ydym yn ei ateb yn y dull cyhoeddus hwn, fel y gallo pawb ag sydd ya dal perthynas ag ef, gyfranogi o'r wybodaeth a roddir. 'i I'a beth yw swydd Cynghorwr? Os hydd Cynghorwr rnewn Cang«n neu Gynnadledd yn anghytnno ;Vr Llywyrìd a'rCynghor- wr aralì, ynghylch rhyw bethau, a ydyw yn gyfreithlawn iddynt gael eu pasio heb ei gydsyniad ef, a golygu ei fod ef yn cael et alw yn gyfrifol mewn rhan am yr hyn a weithredir gan Lywydd- iaethy cyfryw? A ddylai yr nchos gael ei benderfynu gan awdtirdodau uwch, ai peidio ?" Aleb.—Swydd Cyngliorwr i Lywydd yn yr Eglwys yw bod yn iwiol ag ef yn holl aehosion yr Eglwys y gelwir ef i lywyddu arni, fel y byddont nn — y Li,\wydoiaeth ; cyd-ymddyddan aí; eí a chyfranu iddo bob gwybodaeth a fyddo yn dal cyssylltiad â lleshad y gwailh a ymddiriedwyd i'w ofal, ag y byddo efe (y'. Cynghorwr) yn foddiannol arni; crybwyll ambob mosnrau wrtli y Llywydd ag a ymddangosant yn llesol neu fanteisiol i'r achos; a rlioddi iddo y cyfryw gynnorthwy ag a fyddo yn anghenrheid*- iol i gario allan ei benderfyniadati trwy ymgyngliori, pregethu, y^grifenu, argraffu, a phob moddion cyfreithlawn ereill. Mao yn dygwydd weithiau fod Llywydd, ar ol clywed golyg--* iadau a theimladau ei Gynghorwyr ar ry.w bwnc neu bynciau ng a fyddo ganddynt dati ystyrimeth yn derbyn gair yr ArglwyJd trwy yr Ysbryd Glân, ne yn gwahaniaethu yn hollol odùiwrth y naill neu y Uall, neu oidiwrth y ddau,'ac yi\ dangos y <jpwte«