Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, MBD â»erett )} ^atnt. Rhif. 26.] RHAGFYR 27, 1856. [Cyf. IX. PREGETH, GAN Y LLYWYDD B. YOUNG, BOWERY, MEHEFIN 22, 1856. (Parhâd o tud. 373.) Nl eill un dyn fyned i noewn i'r deyrnas nefol, a chael ei goroni â gogoniant nefolaidd, hyd oni chaffo ei gorff adgyfodedig ; ond y mae Joseph a'r ffyddloniaid ag ydynt wedi marw wedi ennill buddygoliaeih dros allu y diafol yr hon nid ydych chwi a niinnau wedi eí hennill etto. Cyhyd ag yr oeswn yny tahernaclau hyn, cyhyd y hyddwn ddarostyngedig i derotasiynau a gallu y diafol; eithr pan eu gosodwn i lawr, os byddwn wedi bod yn ffyddlon, byddwn wedi ennill y fuddygoliaeth mor belled; ond byd y, nod wedi hyny ni fyddwn wedi ymfìaeiiu mor belled ag i fod tu hwnt i gymmydogaeth ysbrydiou drwg. Nid yw y drydedd ran o luoedd y nef a fwriwyd allan wedi cael eu cymmeryd ymsiith, o leiaf nid ydynt drwy wybodaeth i mi, ac y mae gan y ddwy drydedd rán arall ddyfod i gymrneryd cyrff, bob un o honynt nad ydynt ẁedi ac a ydynt i gael y cyfl'eusdra o ymddarparu i adgyfodiad a dyrchafiad gogoneddus, cyn y daf- fyddwn a'r byd hwn; a bydd ÿ.r rhai a fyddant ffyddlawn yn y cnawd i ofyniadau yr Efengyl ennill y fuddygoliaelh ar yr ys- brydion na chaniateir i gymmeryd cyrff, pa ddosparth a gynnwy* y drvdedd ran o luoedd y nef. 26 Pris \g.