Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÜDGORN SEION. NEÜ £>eren jt> ^atnt* Rhif. 24.J TACHWEDD 22, 1856. [Cyf. IX. PREGETH, GAN Y LLYWYDD B. YOUNG, BOWERY, MEHEFIN 22, 1856. (Parhâd o tud. 361.J Fe gylyrddodd y brawd Joseph Young yn y boreu ag un eg- wyddor a ddymunaf lefaru arni, h.y., ein sefyllfa ddyfodol— dyfodolrwydd. O bryd i bryd gadawa ein tadau a'n mhamau nyni, cyflwynir eu cyrff i'r bedd distaw; cymmerir ein prophwydi oddiwrthym; cvmmerir ein cydymeithion ymaith; gadawa ein brodyr a'n chwiorydd y byd hwn. Ymddarfydda y corfforiad a berthyn i'r bywyd hyn, â yn ddifywyd, nyni a'i gosodwn ef i lawr. Ymlyna glefyd yn ein plant, ac ânt hwythau. Dywedais ychydig eiriau y Sabboth diweddaf aryregwyddor o serch, yn awr dymunaf ddweyd gair mewn perthynas i'n bywydau ar ol hyn; estynaf y sylwadau hyn tuhwnt i'n bpdol- iaeth yma yn y cnawd. Deallwn, canys fe'i dywedwyd er ys hir amser, fod genym fodolaeth cyn dyfod o honom i'r byd. Daeth ein hysbrydion yraa yn bur i gymmeryd y tabernaclau hyn ; daethant i drigo ynddynt fel preswylfeydd, gyda'r ddealltwriaeth fod i'r oll ag oedd wedi dyg-wydd cyn ein dyfod yma gael ei gymmeryd oddi- wrthyra, nad oeddem i wybod un dim yn ei gylch. 24 Phis \g.