Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN'SEION, Rftif. 20. j MEDI 27, 1856. [Cyf. IX. LLYTHYR Y LLYWYDD D. JONES. Gicersyíî Ismel, Ger Dmas loica, Gorphenaf Ayàd, 1856. Fy anwj'l Erawd Daniels,—Weîe yr ẁỳf etto yn fyw, er eich bod yn oîni bellach, efallai, o herwydd fy hir ddystawrwydd. fy. mod ar y Plains, neu yn y byd arall. Y gwir yw, yr oedd gofalon dros y 700 pobl a roddwyd dan fy ngofal wedi fy ngo>rlwytho mor drwm, nes, erbyn cyrhaedd yma, nid oedd digon o nerth ynwyf braiàd i fyw yn hwy, ac nid am yn agos i dair wythnos y gwyddwn i na neb arall yn mha fyd y byddwn drannoeth. Erbyn hyn, drwy ddaioni fy Nuw, mae gobaith yr estyna'm heinioes wyddys pa hyd. Diolch iddo am hyny Ysgrifenais atoch yn helaeth o Boston. Dioîch i chwi am eich llythyrau cysurol oddiyno, a chefais un yma hefyd, yr hyn a brawf nad yw y cefnfor na'r cyfandir wedi Ueihau y serch a'n cylymodd yn un cyhyd, ac yn annattf dadwy hyderaf. Daethom o Boston hyd yma mtwn wyth niwrnod ar hyd cledrffyrdd, ac am £2 6s. yr un, harner pris i'r rhai oeddynt tan 14 oed, a chludo cant pwys heb dalu. Ymddygodd y cyffredinolrwydd o lobl y wlad hon tuag attom yn ddynol, er fod rhai dynion anllad a drygionus yn ceisio hudo ymaith rai o'r chwiorydd yn mhcb man lle caffent gyfle, ac mewn amryw drefydd, megys Buffalo, Tolcrìo, Chicago, a Eock 20 Pkis \g.