Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

%;:•? : ■■ *\%>«.'V*'-'*' ~ - ' *"' '• ÜDG-ÇBŴ- SEION, Ehif. 17.] AWST16,185^';' ; [Cm IX. FFURF-LYWODRAETH TALAETH DESERET. \Parhad o tud. 240.] Dos. 13. Pob rhoddiadau ac awdurdodiadaù-a fyddant yn enw a thrwy awdurdod pabl Talaeth Deseret, yn seliedig á Sc 1 Eawr y Daìaeth, wedi'e; hàrwyddo gan y Llywodraethwr, a'i gwrthnodi gan Ysgrifenydd y Dalaeth. Dos. 14. Yr Ysgrif-raglaw, Trysorydd, Golygydd Cÿfrifon Cyhoeddus, a dirprwywr Cyffredinawl, y rhai a barhant mewn swydd am yr amser o bedair blynedd, ac a gyflawnant y cyf- ryw ddyled-swyddau ag y fydd we'di eu pennodi iddynt gan y gyfraith. Dos. 15. Mewn achos o gyhuddiad y Llywodraethwr. ei symmudiad o swydd. marwolaeth, rhoddiad i fynu, neu absen- noldeb o'r Dalaeth. galluoedd a rhwymedigaethau y swydd a ddisgyn ar y Rhaglaw-lywodraethwr, hyd oni pheidio y cyfryw analluawgrwydd. neu i'r cyfryw wagle i gael ei lanw. lîRTHYGL VI. , • . \'Âm y Barnawl. • '.. ' ' ' u — Dos. I. Y gallu barnawl a lianeddir yn yr, liehel-lrs, rhan* : dif-lysoedd, a'r cyfryw is-lysoedà'ag'y^ fy.dd i'r Gjfdgýnghorfa o . bryd i bryd i sefydlu. '»■ ' " ■• 'ít^, jfë&r'- _' ■•' * *' . Dos. 2. Yruchel-lysa gyrfíirf}f)ý^^ì-'^^^'A Mn gyd- 'x'<.^>^