Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGOiUY SEION. ârtrm j> &atnt. Rhi*\ 14.] GORPHENAF 5, 1856. [CrF. IX. MILFLWTDDIANT. «AH THOMA.8 HARHI6, GYNT O BEE-SIOS. [Parhaü o rturl. 1(55.] Gwir yw na ŵyr neb y dydd na'r awr y daw Mab y Dyn, etto bu ein Harglwydd bendigedig inor drugarog a rhoddi arwy ion arddangosiadol i'r doethion, sef y rhai a ddysgwylíent am «lano, fel y gallent wybod yr oes a'r genedlaeth yn mha un y detiai, a pha bryd y dechfeuaiy milflwyddiant. oblegid "i chwi,'' meddai, " y rhoddwyd i wybod arwyddion yr amserau." Ei panlynwyr a ofynasant iddo beth fyddai yr arwyddion a rhag- flaenent y cyfnod' hyfrydol hwn, ac yntau a attehodd—" A'r efengyì hon am y deyrnas a bregethir trwy yr holl fÿd, er tystiolaeth i'r holl genedloedd : ae yna y daw y diwedd." Yv wyf wedi profì yn egìur ac ysgrythyrol fod efengyl Crist. ne» yr " efengyl bon " a bregethai Efe, wedi cael ei chymmeryd oddiar y ddaear wedi ei amser Et'. Yn awr mae y gofyniad yn oyfodi yn meddwl rhywun os cymmerwyd hi oddiargy ddaear, pa fodd y daeth wedyn? Mewn atebiad dywedaf fod Ioan wedi adrodd gweledigaeth brophwydoliaethol, yr hon a gafodd yn ei alltudiad i ynys Patmos. wedi iddo gael dadguddiadau yn flaenorol i'r weledigaeth hon, yn hysbysu y byddai i'r ddaear gael ei hamddifadu o'r " efengyl hon," yn ddilynol gwelodd— " angel arall yn ehedeg ynghanol y nef, a'r efengyl dragywydd- «1 [hon] ganddo, i'w hefengylu i bob llwyth, iaith, pobl, a 14 JPms lfl.