Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SË'ION,' NEtf <#nm n £>amt.: Rhif, 12.] MEHEFIN 7, 1856. [Cyf. IX. PRIODAS A MOESA.U YN UTAH. ^.nnerchiad a ysgrifenwyd'gan yr Henuriad Parìey P. Pratt, ac a ddarllenwyd yn Sasiwn Smedd Utah.gan Mr- Thomas Bulloch p?if ysgrifenydd y Tŷ, yn neuadd y Cynrhychiolwyr. Fiìlmore, Bhagfyr 31, 1855. Talodd aelodau y Senedd eu diolchgarwch i'r awdwr trwy bleidlais unfrydol, a thrwy gyffelyb bleidlais arehas- ant i'r Annerchiad gaelei gyhoeddiyny "Dessret News™' (Allan o'r "Deseret News.") Mr. Llywydd a boneddigion,—Ar agoriad Sasiwn bresennol ein Senedd flynyddol, cefais yr anrhydedd o gael íy ethol i fod yn gaplan y Cynghor. Gosodwyd fi ar y pryd, ae yn y lle hwnw, dan îŵ difrîfol i flyddlawn gyflawni dyledswyddsu yr alwaâ »oehel a santaidd hon hyd eithaf fy ngallu, a dwys anaogwyii ü gan y? anrhyd- eddus Lywydd, Mr. Kimball, i fod nid yn unig yn âaer mewrì gweddi yn ystod y Sasiwn, ond hefyd i gynorthwya â'îö hadlmg i ffurfìo sefydliadau moesol a chyfeillacbei eia gnhâ. Yn unol a'r gofalon cyesegredig foyn e $sp4wyjá a^naf, darperais, drwy beth trafferth, yz Ar?Tsereh.:a,î y«*íjs js h"ara wyf, gyda mawr ble»er, yn cael y fraist o'ì o?cì o'ch. fe$Eŵ8* QÌ4 yn unig, neuyn fwyaf neillducl e? dch sawy^ ẁw:; @i$2p ep mwyn pobl ein Tiriogaeth,—ein cenedî, e<'r hy£. Gan fod ein Tiriogaeth ieuanc a ohynny2dc cádo^-i ceisiû rhyddid fel gwerin-lywodraeth anymddibynol, ac i gymeryd ei 12 [Peis ty,