t-DGORN SEION, NBÜ ì'tn }> &abu. Rhif. 9.] EBRILL 26, 1856. [Cn?. IX. MILELWYDDIANT. GAN THOMAS H A R R I S, G Y N T () D R E - S I Ò R. Wuth y gair hwn y deallwn unrhyw íìl o fiynyddoedd pa uu bynag ai o dan deyrnasiad drygioni ynte cyfiawnder. Ond wrth " Y Mìlflwyddiant" yn gyffredin deallir am ryw fìl o flyn- yddoedd neillduol a nodir ani danynt yn yr ysgrytbyrau, yn mha rai y bydd heddwch yn teyrnasu—sabboth mawr y gread- igaeth, o'r hŵn nid yw yr holl sabbothau a'r jubilees ereill ond cysgodau. Y mae yn ysgrifenedig yn ngair yr Arglwydd, fod íl mil o flynyddoedd megys un dydd, ac un dydd megys mil o fiynyddoedd ganddo Ef." Ynacanfyddwn yn eglur fod saith miì o íiynyddoedd yn saith o ddyddiau gan yr Arglwydd, a'r seithfed, neu y mil blynyddoedd diweddaf i fod yn sabboth neu yn jubili drwy yr holl greadigaeth ; gorphwysfa a rhyddhâd oddiwrth gaethiwed a gofid. Y sabbeth cyntaf a benodwyd i ddyn oedd y seithfed dydd, yr liwn a gafodd ei santeiddio a'i neiUduo gan y Creawdwr, ac yr oedd i gael ei ystyried gan ddyn fel dydd o orphwysfa iddo oi hun, ei deulu, a'i wasanaethyddion, ynghyd a'i anifeiliaid, ac hefycì dywedir. fod yr Arglwydd wedi gorphwys oddiwrth ei holl waith. Neillduwyd sabboth arall i blant Israel. (Gwel Lef. xxv.) Yr oedd hwn i gaei ei gadw bob saith mlynedd. Yr oedd yn sabboth i'r ddaear i orphwys oddiwrth gael ei gwrteithio, ac 9 * [Pris \g.