Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDG Riìíf, 8.] EBRTLL 12, 1856. [Oht. IX. ANNERCIÍIAD Y LLTWTDD BRIGHAM YOÜNG í SENEDD DIPJOGAETIIOL TJTAH, Yn ymgynnuìliedig yn Nittas Filltrwre, Swydd Millard, Ehag- fijr 11, 1855. 'FoNEDBÎGION T Cl'NGHOR j*. ThT Y Ci'NNBVCH10LWYK,—Yî\ imol â gohiriad y Senedd Diriogaethol ddiweddaî, yr ydym wedi ymgynnull am y tro cyntaf yn y Cabidyldŷ, raewn ystaf- elloedd a adeiladwyd i ddybenion cyfreithiol, yn eisteddle y llywodraeth. Gan nad yw yr ystafell yma ond aden ddeheuol y Senedd-dý a fwriedir ei gwblhau, er y dichon ei bod yn gyf- addas yri bresennol, nid oes ynddi y cySeusderau, yr eangder, a'r ardderçnaẃgrwyda a fyddant jn gyssylltiedig â'r adeilad pan ei orpîienir yn ol y bwriad dechreuol. Pa mor belled y cyíiawnir hyn trwy gynnorthwy y lywodraeth gyfíredinol sydd yn beth anhysbys i mi, ond meddyliaf y bydd iddi gyfranu ychwaneg tuag at hyn, gan f'od y gorchwyl presennol 12,000 © ddoleri yn ddrutaeh nâ'r swm a gyííanodd hi. Hyd oni roddir cynnorthwy ychwanegol gau y Brif Senedd mae yn ddf ledug i'r Diriogaeth fod yn gyfrifol am y 6wm sydd dros ben, gan ei fod yn ddigon amlwg niai anghyflawnder y w i'r ammodwyr ag ydynt wedi rhoddi eu mhoddion a'u Uafur tuag at gyflawni hyn orfod aros, ni wyddis pa hyd, i'r amser pan y eyfrana y lywod- raeth gyŵedinol ychẃaneg, er ei fod yn debyg yr ad-deiid y Diriogacth rliywbryd. 8 [Prts 1</.