Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TJDGORN SEION, MGU Ruif. 4.] CHWEFROR 16, 185G. [Cvf. IX. CASGLU Y TLODION, (Allan o'r " Star") Cawn fod ein Hiachawdwr pan ar y ddaear yn gweinyddu yn barhaus i'r tlawd, y claí', a'r cystuddiedig. Pan yn dysgu y dyrfa ar y Mynydd, dywedodd—" Gwyn eich byd chwí y tlod- ion, canys yr eiddych y w teyrnas nefoedd." Pysgotwyr tlodion glàn rnôr Galilea oeddynt ei brif ddyscyblion. Yn mhlith tlodion y byd hwn bob aniser y cafwyd amlafrif o'r pur eu calon—y rhai parod i dclerb\nac i ymwneyd â'r gwirionedd. Y maent yn gyffredin yn alluocach nac ereill i weithredu ffydd yu yr Arglwydd, o herwydd y teiuilant yr anghen arn dani. O ganlyniad cynnyddant yn gyflymach yn györedin yn mhethau y deyrnas nâ'r cyfoethogion. Mae yr Arglwydd erioed wedi danp-os ei barch neillduol i'r dosparth yma o'i gre- aduriaid, yn herwydd pa un dywed yr Ysgrythyrau " yr hwn a dosturia wrth y tlawd sydd yn rhoddi benthyg i'r Arglwydd; a'r hyn a roddes yr ad-dala Efe iddo." Nid y goludog a aeth i fynwes Abraham, ond Lazarus, yr hwn a gardotodd y briwsion a syrthiasent oddiar fwrdd y gwr eyfuethog. Digwyddodd hyn o herwydd i'r gwr cyfoethog dderbyn ei bethau da yn y bywyd hwn, ac ui wnaeth yn fawr o honynt, ac i Lazarus dderbyn pethau croes, ond a weithredodd gyfìawnder yn ei holl gys- tuddiau. Testun o fawr gysur i*r Saint tra eu easheir ac eu herlidir 4 [Piìis \g.