D G SE IX Ot, mtn y «aarnt. Uhif. 23.] TACHWEDD, I8Ô0. [Cvf. II. CYMMANFA GYFFREDINOL EGLWYS IESU GRÌST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, YN MHUYDAIN FAWR A ÖWLEDYDD CYFAGUS, A pjnnaüwyd yn y Carpenters' Hall, Manchesẅr, ar ddydd Sadwni a dydd iSul, y òtned a'r fycd a Ibjdref, 1850. HOREU DYDl) SADWRN. Yn bresennol o'r Denddeg Apostôl—Orson Pfatt, John Taylor, ac F« D. E.icbards. O'r Degau a Thrugain—Eli B. Btelsey, Jas. W. Cummings, Joseph W. Clements, Cyrus H Wheelock, Lewis Robbins, J. H. Flanigan, Jacob Gates, Isaac C. Haight, Robei t Campbell, Wm. Burton, &c. O'r Archoffeiriaid—Levi Richarrls, Geo. B. Wallace, Wm. Moss, John S. Higbee, Wra. Pbilbps, Wra. Gibson, Crandell Dunn, John Davis, George ü. Watt, &c. líefyd, Llywyddion y cynnadleddau yn gyffredinol, a tbyri'a fawr o henuriaid a swyddogion ereill, ac aelodau yr Eglwys. Am hanner awr wedi deg, agorwyd y cyfarfnd trwy ganu " Tbe Spirit of God like a fire is burning,'' &c. Gweddiwyd gan y Llywydd Orson Pratt, ac ar ol hyny gwnaeth y sylwadau can- lynol:— Anwyl Frodyr a Chwiorydd,—Yr ydym wedi ytngynnull y boreu hwn mewn cymuiaufa gyü'rediuol. Mae yn awr dros dtlwy ilyn- edd er pan gynnaliwyd cymmanfa o'r l'ath yn y wlad bon. Gan fod materion pwysig i'w trafod, gobeithiwn y bydd pawb sydd yn bresennol, ag v perthyn iddynt, yn ceisio cvnnorthwv vr Ysbryd 23