Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

%ztzn $ ©aint. Rhif. 21,3 MEDT, 18,10. [Cyf. II. PWY YW Y TWYLLWYR? Mynych y gelwir Snint y Dyddiau Diweddaf yn dwyîlwyr, ni ngltyda phob enw annheilnng aralì. Pahara y gwneir hyn ? Pa beth yw eu'twyll ? Mae dyn yn ffol os nad oes ganddo reswm dros waeddi twyll. Beth yw y prawf fod y Saint yn dwyllwyr, yn fwy na rbyw enwad arall ? Aì o herwydd fod llawer yn dwejcl hyny ? Gobeithir yn amgen. Ystyria, ddyn. pa beth yr ydwyt yn ei gylch. A wyt ti yn credu y Beîbl ? Os ydwyt, gwrandaw ; pa beth a weli yn athrawiaethau y Saint yn groes iddo' Ai nid yw y Duw a gredant ynddo, yr vm fath â'r Duw a ddesgriíìa yr ysgrythyrau? ac ai nid yn yr un Arglwydd a'r un Ysbryd Glân y creda y Saint, ag y gorohymyna y Beibl i bawb wneyd ? Ie, yu ddiau. Beth, ynte, yw y twyll ? Ai ceisio gan ddynion i gredu, edifarbau, a chymmeryd eu bedyddio er maddeuan.t pech- odau ? Na, nis gall fod twyll wrth bregethu hen bregeth Pedr ar ddydd y Pentecost; mae hono yn wirionedd. Wed, a all y Saint fod yn dwyllwyr wrth addaw dawn yr Ysbryd Glân i "bawb yn mhell, cynnifer ag a alwo yr Arglwydd ein Duw ni ato;' a hyny trwy osodiad dwylaw? Mae hyn i gyd etto yn unol ag ysgrytbyr, ac nis gall fod yn dwylí. Yn mha beth y raae'r Saint yn twyllo, ynte ? Ai mewn dweyd fod y Dyddanydd hwn yn dwyn ar gof y pethau sydd wedi myned heibio, a mynegi peth;ui i ddyfod ? Ail ddweyd yr hyn a lefarodd Iesu Giist yw hyny. Nid twvll vchwaith yw dweyd, " Eithr eglurbad yr Ysbryd a 2Ì