Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TOG'ORN SEION, n'eo Rhif. .20.] ! AWST, 18,50 [Cyf. II. TRYDYDD EPISTOL CYFFREDINOL PRIF LYWYDD- IAETH EGLWYS IESU GRIST 0 SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, O DDYFFHYN Y LLYN HALEN' FAWR, AT Y SAINT GWASGAIÎEDIG AR HYD Y DDAEAR, — YN ANERCHi— AfiwyLAiD» Froüv/R,—Pan y myfyriom am eich sefyllfaoedd amrywiog, mewn cyssylltiad â'r gwaith mawr ag yr ydyeh wedi yraroddi eich hunain iddo, y mae.yn un o ffynnonellau mwyaf ein hyfrydwch i'r amser ddyfod pan y gallwti drosglw-yddo i i'hwi trwy lythyr, yr hyn a fynegai ein tafod, .pe buaseeh g\;a ni ; ac os hydd i chwithau trwy fod yn Jlawn o'r un yahryd, gael mwynhau cymmaint trwy ddarllon ag a wnawn ni wrth ysgrifenu, ystyriwn na fydd ein llal'ur wedi bod yn ofer; o herwydd Irwy hyny meddiannem y siorwydd o fod cariad brawdol, a theimlad caruaidd, y rhai sydd yn anghenrheidiol er heddẃch a llwyddiant yr eglwys, yn sicr a disigl, ac ar eu cynnydd yw. mhlith y rhai hyny sydd yn proffesu caru lesu Grist. Yr ydym yma yn y mynyddoedd, wedi ein svmud yn mhell oddiwrth chwyldroadau a newyddion dyddiol y cenedloedd, ae nid ydym wedi clywed dim oddiwrthynt; nac oddiwrth ein brodyr sydd yn trigianu yn mhell, oddinr fìs Medi : ,ond, er ein hod wedi ein gwahanu oddiwrth eitti petthynasau yn hiliogaetlt Adda, ac yn ymddibynu y rhan l'tyyaf o'n hamser, ar ein ffyn. nonollau ein hunain am addysg a.mwvnhad, meddwn y dyddaa- 20