IIDGORN SE M BTJ ^ercn p ©aint. Rhîf. I*).] MEHEFIN, 1830 [Crr. II. CADWCH GOF-LYFR. Mab gweision Duw yn y dyddiau diweddaf hvn wedî derhyn yshryd doethinob, gwybodneth, a gallu; a byddant yn gyírifil îddo Ef am y defnydd u wnant o'r utirhyw. Bydd y nel'oedd yri ysgriíenu eu gweithredoedd; a hydd yr hyn a ysgrifenir yn oael ei ga<lw hyd ddydd y farn, i fod yn dyst drostynt neu yn e.u herbyn. Dywedodd Iesu wrth y Nephiaid fod " pob peth yn cael ei ysgrifenu gan y Tad, a gorehymynodd hefyd i'w ddeuddeg dyseybl i " ysgrifenu gweíthredoedd y bohl hyny; canys h1!«n or llyfrau a ysgrifenir y bernir y byd." Mae I^su hefyd wedj ghr- chyrayn i henuriaid a swyddogion ei Eglwys, yn y dyddiîni diweddaf, i gadw coffadwriaeth o'u holl weithredoedd. A \à\ w gweision Duw wedi bod yn ffyddlawn yn y peth hwn ? Pe hyddem. ni yn oael ein pwyso yn y glorian ynghylch y mater hyn, ot'riwn. y buasai Uawer o honoro yn cael ein hunair. yn brin o bwys.iu. " Yr hwn sydd yn fy ngharu i,'' medd ìesu, " svdd yn cadw fv ngorchymynion." Anwýl frodyr, os ydym wedi bod yn ddhglyd hyd yn hyn, ac wedi esgeuluso gorchymyn ein Harglwydd, na fyddod i ni fod yn ddioglyd nac yn esgeulns o hyn allan. Pryned pob un lyfryn gwyn bychan, ac ysgrifenerì vnddo ei lafur ei hun, a phob dygwyddiad neillduol perthyno) i waith Duw ag sydd yn dyfod o dan ei sylw. Pe buasai pob Henuriad, yn ystorì y pndair blynedd ar bym- theg tliwerìda', wedi cadw coH'adwriaeth gvwir am boh peth 4