Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, NF.S Rhif. 16.} EBRILL, 18âŵ. [Cvk. ÍT. ANRRCHTAD EPISTOLATDD YR APOSTOL FRANIÍLIN D. RICHARDS AT Y SATNT EWROPAIDD. Anwyliaid vn yr Argi-wydd,—Wedi cael fy ngalw a'm neillduo i lafurio yn y rhan hon o'r ddaear, mewn cyssylltiad â'r Henuriail Pratt, cylioeddir y Uythyr canlynol o apwyntiad oddiwrth y Brif Lywyddiaeth, fel y byddo ei ysbryd a'i fwriad yn fwy dealladwy i bawb y perthyno iddynt. " At bawb y deìo y llythyr hwn, atynt, yn anerch: "Gwybyddwch chwi fod y dygiedydd, Franlílin D. Riohards-, yn henuriad a brawd cywir a ÍTyddlawn yn Israel, ac yn aelod o górẁrh y Deuddeg Apostol ara y dyddiau diweddaf';. wedi ei apwyntio a'i genadu gan awdurdodau Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddian Diweddaf, mewn cymmanfa gyffredînoLymgynnull- ©dig yma ar y dydd! hwn, ar genadiaeth i Lloegr. I ymgynghori A'r Henuriad Orson Pratt, yngbylch holl faterion yr Ynysoedd Prydeinig. I bregethu efengyl Iesu Grist a gweinyddu yn ei boll ordinhadau pertbynol i'w genadiaeth,. o dan lywyddiaeth yr eglwys yno; ac mewn cyssylltiad â'r brodyr yn ei gorwm, i Iywyddu dros hoîî oruchwylion y» eglwys yn yr holl fyd; ae. awdurdodir ef i gasglu Degwm, a derbyn cyfraniadau at y Dry- sorfa Barhaus er yragasglu y Saint tlodion; ac yr ydym yn galw- »r yr holl Saint, ac ar drigolion y ddaear, i dderbyn ein hanwyj fraẃd Riehards, megys cenadydid i'r Duw byw,yn cynnyg bywyd »c iachawdwriaeth i bawb; ac yn gymmaint ag y bydd i chwî waudaw ar eì addysgiadau a'i gynghor, a'i gynnorthwyo ar »ì