Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDCtOIIN SÈÎON-, n r. v Rhif. 14.] CHWEFROR, 1850 • [Cyf. II. DYLEDSWYDD SWYDDOGION Y SAINT. CfMMEitwN y cyfleusdra presennol i rcrddi rhai CyfarwyddiadaH cyffredinol i'r Henuriaid, Oíi'eiriuid, Athrawon, a'r Diaconiaid, yn nyledswyddau eu gwahanol swydii. YTn gyntaf—Edryehed pob Henuriad llywyddol fod pob swyddog dan ei ofal yn gwerthfawr- ogi ei swydd, inor bell ag y rnae auigyleliiadau yu caniatâu. Nfi rodder lle i ddiogi, " canys y diog a ddygir inewn c'ofFadẃriaeth gerbron yr Arglwydd." A dymnneni syiwi 'wrth lywyddion y cynnadleddau, am y priodoldeb o ranu y dinasoecld, y tre.î'ydd, a'r wlad yn nghymmydogaeth y gwahanol gangenau i ddosparth-' iadau, a gosod dau Henuriad,- neu Henuriad ac Offeiriad, i ofalu am danynfc, a'u cyfarwyddo i agor lleoedd i hregethu yn mhob rnan y gallont; a lle na fyddo digon o leoedd wedi eu híigOr i'r Henuriaid i bregethu, gallant weinyddu yn swydd Ofl'eiriuid, trwy fyned o dŷ i dý, a dysgu y Saint. Dyledswydd yr Ofleiriaid yw' ymweled â'r holl Saint sydd yn eu dosparth unwaith bob mis o ieiaf, ac yn amlach os gellir, a'u dysgu i beîdio athrodi, siarnd yn ddrwg, yfed gwirodydd poethion,-na defriyddio dim sydd â thuedd ynddo i'w halogi neu eu diraddio yn y mesur lleiaf'; a gwasgu ar eti meddyliau tnor eff'eithìol ag y gellir y gorchymyn a ddywed, " Ae etto, yn gymmaint â bod gan- rieni blant yn Seion, neu - yn • rhai o'i phreswylfeycld sydd wedi eu rheoleiddio, a.g nad ydynt yn- oó dysgu i ddeall atiirawiaeth edifeit'wch, ffydd yn Ngluist, Mali- jr Duw byw' ae ynghylch bedyd.diadau—dawn yr. Ysbryd Gláö