Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'DEUWCH ALLAN O HONI Hl, (.SKK BIBILO.n) FY MHOBL l.r II1t«01Ì SEION, &n*en g ŵuíwt Cyv. I.] EBRÍLL, 1849. [Pbis Sÿ. C V N N W Y S I A D. TUD. Llythyr J* Apostol Wilfonl Woodrnff «t yr Apostol Or- son Pratt................ 65 Y " Douiau, Y>brydol " yn Miawdlys y Gelyn......-.. 67 Coiffneii EglwysOìst .. 68 Y Parch. D. Davis, Panttfg, a Moriiioiiiatih ............ 71 Y MillJwyddiant ............ 76 " Gwjrth y Pastwn"— Gwir lieu BBUl ................ 77 Gwobr y Dospattliwr Ffydd- lawn..................... 79 At y Parchedig Thoinas Price, (Bedyddtwr), Aberdár .... 80 Nodau Pregethwr............ 81 Cofnodiou Cymiadleddol— Sir Fflitit ................ 82 Sir Foiganwg............ 83 Ainrywiacthaii — Dadgnddio Dirgclwth...... 84 Ffraeihineb.............. 84 Clui-hydd a Saüt.......... 84 Dìgrif.................. 84 " I-fwl Ebrill"............ S4 lîaigen .................. 84 At y Gohtbuyr— Slallaid .................. — " Cusaii fl.mtaidd" ........ — Ancffeithioldeb Priodas,... — M ERTII YR-TYD FI L: iRGRAFFWYD AC AR WERTH GAN 1. DAVIS, GEORGETOWN ; AR WHliril tl K1'Y U Gan y Saiut yn gyffredinol, a llawer o Lyfrwerlhwyr, ttwy y Deau a'r Gogledd. 1849.