Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«# f UDGOEN SEIO 0ivm \i ŵuiiìt Rhif. 51.] RHAGFYR 17, 1859. [Cyf. XTI. AML-WREIGIAETH. Pregeth gan yr Henuriad Orson Pratt, a draddodwyd yri j Tabernacl, yn Ninas y Llyn Halen M'awr, Gorpbenhaf, 24air), 1859. [Parhad o dud. 792.] Dy wed dracbefn,' Os yr ysaara gwraig ei gwr, hi a fydd yn cyflawni godineb.' Nid oes gan ddyn un hawi i j s_rar ei wraig na chnn wraig i ysgar ei gwr. ' Y peth gan nyny a gysylltodii l)uw, nacysgared dyn; pbletfid nid felly yroedd o'r dechreuad, ond aeth y ddau yn un cnawd.' A ydy w y petli hwn yn rheswìn yn erbyn i ddyn gael mwy nag un wraig? Er -engrhaifft, yroedd Jacob a Leah yn urt «nawd, o herwydd Leah oedd ei wraig gýntal. Yr oedd Jncob a Rahel ya un cnawd. Yr oedd Jacob a Billiah yn un cnawd- Yr oedd Jacob a Zilpah yn un cnawd; a phe y buasai ganddo fil ychwaneg, buaeai yr un fath—buasai pob un o'r gwragedd yn wragedd cyfreithlawn iddo ef, ae yn un cnawd gyda Jacoba bu»sai eu pîant yn gyfreithlawn. Nid oedd y petb hwn ynnn rheswm yn erbyu amlwreigiaeth. Pe felly cawsid Jacob allan jin droseddwr. Dy wedir yn yr ail benod o Genesis, i'r Arglwydd gymeryâ asen o Adda, ac iddo, trwy ychwanegu defnyddiau erálll ati, wnio gwraig, a'i rhoddiiddo iei ymgeledd gymhwys—fel ^wraig* 51 " [fris l£c