Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGOBN SEION, ẀEt! •■-, ,#errîî u &atnt Rh:f. 49.] RHAGFYR 3, 1859. [Cyf. XII. AML-WREIGIAETH. Pregeth gan yr Henuriad Orsoìi Pratt, a draddodwyd yn y Tabernacl, yn Ninas y Llyn Haleu Mawr, Gorphenbaí, 24ain, 1859. Daethym i'r Tabernacl hwn y boreu yma, heb un dysgwyliad am gael íỳ ngalw i anerch y gynnlleidfa; ond gan y dymunwyd arnaí i bregethu, yr wyf yn ufyddhau yn ewyllysgar i erfyn- iadau íy mrodyr, gan weddio ar i'r Ysbryd Glân rhoddi rhyw beth i rniagafyddyn adeiladol i chwi. Gwaith yr Ysbryd, pan ei rhoddid yn yr hen amser, oedd amlygu gwirionedd— bywhau meddwl dyn Duw, fel y gallasai drosglwyddo yn eglur bethau ag oedd efe wedi eu dysgu unwaith, eithr wedi eu ang- hofio i raddau. Er engrhaifft, fe glywodd yr Apostolion lawer o bregethau, a Uawer iawn o ymddyddanion a dysgeidiaeth anghyhoeddus yn ystod tair blynedd a haner o amser. Gwaith Ysbryd y gwirionedd oedd dwyn ar gof iddynt y pethau oedd lesu wedi eu dysgu yn flaenorol iddynt, Felly, gwaith yr un Ysbryd ya y dyddiau hyn yw dwyn ar gof i ni eiriau Prophwydi ac Ap- ostolion y dyddiau gynt, a geiriau Iesu, yn gymaint ag fod genym ni fíÿdd yn Nuw. Dywed ein traddodiadau wrthym ni ei fòd yn bechod mawr *b yn drosedd yn erbyn cyfreithiao y nef, a chyfreithiau dyn- 49 [Pris l^c.