Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^ìl Ehif. 89.] RHAGFYR 30, 1854. [Cyf. VII. "MOEMOMAETH" YN YR UNOL DALEITHIAU. (Allan oV "Miìlennial Star") Majb yr amser yn dynesu pan y bydd yn rìiaid i deyrnas Dduw 'ymsefydlu yn fwy amlwg ynghanol y ddaear, ac i ddynion ddechreu gweled, profi, a theimlo ei bod hi yn wir yn deyrnas i bob bwriad a dyben, fod' ei Uywodraethwyr yn arweinedig gan ddadguddiadau y nef, a bod gahddi restr o gyfreithiau sefydledig ar egwyddorion gwirionedd tragywyddol. Rtíaid i'r gallu sydd er gweinyddu y cyfreithiau hyn i gynyddu, ergwaethaf llygred- igaethau dynion a gwrthwynebiadau galluoedd y 'tywyliweh. Byddai yn dda ì'h gelynion pe y dysgent, trwy brofiad, y ddoethineb o'n gadaelyn llonydd. Danghosa ein hanes blaenorol yn sicr nad yw eriidigaeth ond wedi cynnyddu ein grym a'n dylanwad, ac yn eofn haerwn i'r byd mai felly y parha yn yr amser dyfodoi, Erfyniwn erlidigaeth, gan wybod y gwrthwyneba galluoedd drygionus waith yr adenedigaeth. Dywed Crist mai angenrhaid yw dyfod rhwystrau, eithr gwae y rhai hyny trwy ba rai y deuant. Eeì pobl, nid oes genym ddim i oí'ni rhag erlidigaeth, canys gwyddom yn sicr yr adeilada ni, tra y terfyna yn nghwymp éin gelynion. O sefydliadau bychain yn Missouri cynnyddasom yn'Ddinas fawr a threfnus, a meddem y mantoliacì boliticaidd swydd gyfaa yn lìünois. Wedi ein gyriad allan oddiyno i'r anialwch, cil- iasom i gadarnfanau y Mynyddoedd Creiglyd, lle yn unig j 39 ■• [ Pftis lg.