Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I ft-RTQ£ ŵren i> 'ânẃẅ. liaih\ a7.] EHAGFYE 2, 1854. [Cyf. VII. SANTEIDDHAD. OAN Y LLYWYDD F. D. RICHARD8. Ni ddysgir ni gan yr ysgrythyrau rnai dylanwad ar yr Ysbryd yn anymddibynol ar y corff ydyw santeiddhâd. Eithr i'r gwrthwyneb, dysgir niyn mhob man gan yr ysgrthyrau, rhes* wm, a dadguddiadau diweddar, na pherífeithir yr ysbryd heb y corff. Ni ddichon y naiil fod yn bur a santaidd oddigerth fod y Uall felly hefyd. Mae hwn yn bwnc pwysig ag y gwahaniaeth- wn yn fawr yn ein barn am dano oddiwrth amrywiol sectau Cristionogol ein hoes. Tra y credant hwy mai cyfnewid a ■santeiddio y galon yn unig sydd yn anghenrheidiol, gan ddi- brisio ordinhadau puredigawl cyssylltiedig uniongyrchol â'r corff, credwn ninnau fod santeiddiad yr ysbryd a'r corfî'o gyd- bwys er mwynhau iachawdwriaeth. Credwn hefyd mewn cadw nid yn unig ein cyrtfa'n hysbrydoedd yn bur a glân, eithr ein haneddau, ein dinasoedd, a'n tiroeád, a phob peth sydd o dan ein gofal. Cydnabydda y gonest galon, drwy gymhariaethau, y gwahaniaeth mawr a raid fod rhwng awyrgylch foesol din- asoedd y Saint yn Nyffrynoedd y mynyddoedd â diuusoedd y byd yn gyffredinol. Mae trigolion y byd yn Gristionogion, Mahometaniaid a Phaganiaid gyda:u breninoedd, gwladwriaethwyr ac Offeiriaid wedi gwyro mor belled mewn natur, haìogi mewn gwaed, ao ymgyndvnu yn eu tymheiau, ac mor ddrwg-liwiedigyw llygaid 36 FJRIS l£f.]