TTBGORN SEION, 'MttÈÚ g &amt. Ehiî. 31.] MEDI 9, 1854. [Cyi\ VII. CRY-NHOAD O ARAETH Y LLYWYDD DAN JONES, AR Y GYx\IDEITHAS GENADOL, MEWN CARIAD WLEDD, Yr hon a gynnahwyd yn Neuadd y Saint yn Meriliyr, ar y lOfed o Orphenaf, 1854. Daethym yma heno i gynnal Cariad Wledd, neu i wledda ar gariad. Cariad sydd felysach nâ phob danteithion; hebddo nid oes melysder, a lle y byddo, gwna y chwerwder yn felysder, a sugna allan bob chwerwder ag sydd yn mhob peth ag yr ymgymmýsga. Y cariad hwn sydd yn ymddangos yn eich gwynebau heno, cyn yr edrycheeh mor líawen, o herwycld lle y mae Uawenydd, y mae yiio gariad yn ei achosi. O'r ochr arall, lle y gwelir gwyneb trist, arwydda ofld, ofn, a braw yn y cyíryw galon; ond yn nedwydd breswylfa cariad, y gwelir gwyneb dysclaer, llygaidclir, a golwg llon. Rhaid i gariad gael gwrthddrych, a'r gwrthddrych teilwug sydd ganddo heno yvr y Gymdeithas Genadol, a'n hymgasgliad ynghyd a arddengys 1ein cariad atti, sef i gynnorthwyo ei chenadon, o wir gariad at y genadwri a draethant,—y genadwri ddwyíbl ddanfonedig'oddiwrth Dduw o'r nef at ddynion, a gef- nogwn, ac hyderwn fod pawb a brynasarifc drwyddedi yn ys- tyried hyny, ac yn gwir ddymuiio ei llwyddiant; niddymunant dros ddirn sydd yn well. Llawer o genadou. a gynnelir, pc a ddanfonir allan gan ein 31 [titis ìg.