Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, Ehif. 30.] AWST 26, 1854. [Cyf. VII. YSBEYD ANGHRIST. Tybueth boblogaidd yw íbd pob ysbryd a gyífesa ddyfod Iesu Grist yn y cnawd, o Dduw, a seilir y dyb ar y ffaith o y íod Ioan wedi dweyd fod pob ysbryd a gyffesai gnawdoliaeth Mab Duw yn ei amser ef yn gyfryw; a chan inai y brif nodwedd a ddyry efe o ysbryd Anghrist oedd gwadiad o ddwyfoldeb yr Iesu, meddyiir fod y safon hono yn gywir i farnu ysbrydion yn awr. Eithr ceisiwn ddangos gwell nâ'r dybiaeth yna, fel y canlyn:— Yr oedd crediniaeth yn nwyíbldeb yr lesu rnor anghyffredin- ol, a'r cyffesiad o hono mor anmhoblogaidd y pryd hyny, ac înor beryglus i'w heinioes, fel na chyffesid hyny gan neb oddi- eithr eu bod yn wir grediniol o hyny, os nad wedi derbyn o Ysbryd Duw raor helaeth nes caelprawf í'od lesu yn Fab Duw; canys, dywedir "na ddichon neb ddywedyd yr Arglwycìd Iesu ond drwy yr Ysbryd Glân," ac felly yr oedd y perygl o gyffesti yr Iesu yn amgau digonol y pryd hyny i gadw rhagrithwyr o'r Eglwys; tra o'r ochr arall, y mae poblogrwydd yr Eglwys yn y canrifoedd dilynol yn temtio dynion o ddybenion drwg i bro- ffesu eu crediniaeth yn nwyfoldeb yr lesu, yr hyn a fyddai yn ysbryd Anghrist serch hyny. Ac er na fynem i neb feddwl ein bod yn ammheu cywirdeb y safon a roddai loan i'w gyd- oeswyr ef i farna ysbryd Anghrist, etto, ni ddeallwn fod y Safon hono yn ddigon cywir i ni farnu yr un peth yn ŵwr, o herwydd y gwahaniaeth mawr sydd rhwng yr amgylch» ,30 [pitis. \g.