Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TJDGOM SEION, MEO ábtmt g «^aütt. Rhif. 26.] GORPHENAF 15, 1854. [Cyf. VII. UNFED EPISTOL CYFFREDINOL AR DDEG PRIE LYWYDDIAETH EGLWYS IESU GRIST, SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAE, «áí y Saint yn Nyffrynoedd y Mynyddoedd, ac aty rhai sydd ar wasgar drwy y ddaear. [Parhad o dud. 394.] Eistedì>od1> y Senedd Diriogaethol yn Nhaleith-dŷ y ddinas hon, ar y 12fed o Ragfyr ; ac wedi treilio y cyfnod arferol, gwneuthur cyfreithiau perthynol i wahanol amgylchiadau, a mabwysiadü amryw ddeisebau a fwriedid anfon i'r Prif Senedd- dý, ymadawsant, wedi cwblhau yr oll a ddygwyd ger eu bron. Yn mhlith y cyfreithiau pwysicaf a wnaethant, ceid y " Gyf- raith a hyffordda o barthed i dir porfa a bugeiliaid," a'r gyfraith a awdurdodai ì wneuthur camlas o arllwysiad Llyn Utah hyd i'r Llyn Halett Mawr, yr hyn bellder sydd tua 40 o fllldiroedd, a'r hwn wedi cael ei gwblhau, a ddyfrha amryw flloedd o erwau o dir da, yr hwn a fuasai braidd yn ddiddefnydd heb hyny. Aiafonodd y Llywodraeth ddeisebi'r Senedd hefyd, am gael cledrffordd wladwriaethol yn groes i'r cyfandir: ar yr 21ain o Ionawr, cynnaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y Tabarnacl; ym- gasglodd Uiaws, ytt frwdfrydig a phenderfynol; cymmeradwy- wyd deiseb y llywodraeth, ynghyd ag amrywiol benderfyniad- au ac erthyglau arddangosiadol o'u teimladau mewn cysylltiad â'r pwnc dyddorol hwnw. Mafe y gyfraith berthynol i fugeilio yn bwysicach i ni fel 26 [PKIS \.ff: