Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, S t V <#emt \i <#atnt. Riiif. 24.] MEHEFIN 24, 1854. [Cyf. VBL ETIIOLI AO TR HENCRIAD FRAMtLIN D. UICHARDS I LYWYDDIAETH >EG- LWYSU IESU GRIST, SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF YN YR YNYSOEDD I'RYDEINIG, a'R GWLEDYDD CYFUNOL. Anwylaidd Saint.—Wedi bod yn absennol am ychydig dros ddwy nynedd, dychwelaf gyda mawr lawenj'dd a. diolchgarwch am gael y fraint o gyd- lafurio â chwi yngwaith iachawdwriaeth yn y gwledydd hyn, ac am fy ngwaredigaeth mewn peryglon ar fy nhaith ar fôr a thir, tra y cyfarfu ereill â dwfrllyd feddau yn lluoedd, ac ag angau deisyfed. Mawr yw trugaredd Duw tuag at ei hlant teithiol, tra y mae dynolryw mor esgeulus o'r bywyd dynol, a thra y mae melldith a'r wyneb y dyfroedd, o horwydd yr hyn, mor anfynych y gelwir arnom i alaru o herwydd colli ein cyfeillion drwy yr heintiau erchryslon ag ydynt mor fuddugoliaethus ar ddwfr a thir. Eithr er ffyddloned yw yr angylion yn gofalu am fywyd ei bobl Ef, etto y mae genym fwy testunau o ddiolch- garwch a mawl nag yw gwarediad ein bywydau dynol. Gwell fyddai cysgu gyda y meirw na ein cael yn ffyrdd anghyfiawn- der, ac yn anghymmeradwyaeth Duw. Testun penaf ein gorfoledd yw, ein cyfrifìad yn deilwng i gyfranogi o'r Efengyl fendigaid, yr Offeiriadaeth Santaidd, ac i gynnorthwyoi adeiladu teyrnas Dduw ar y ddaear yn yr am» .seroedd diweddaf hyn. Gan mai hyn jvr prif amcan pob 24 [fris \g.