Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, NKtí Ehif. 22.] MEHEEIN 10, 1854. [Cyf. VII. ANNEÎtCHIAD AT OFFElRIAÎD, FARCHEDIGÎON, PREGETHWYR, A HOIX ATH* RAWON CREFYDD YN NGHYMRU. Barchos Foneddigion,—Dwys ystyriaeth o'r pwysigrwydd 0 addysgu y meddwl dynol mewn pethau a sefydlant ei dyng- hed dragywyddol, yngwyneb y ffaith y " dwg Duw bob gweith- red i farn," ac mai yr hwn a drosedda un o orchymynion Crist, äc a ddysga i ereill wneyd felly, lleiaf y gelwir ef yn Nheyrnas nefoedd, ynghyd a mawr awydd i chwi ddeall y gwirioneddau dwyfol, llesiol a phwysig a wybyddir genym ni, a'n cymhellodd, ìe, a'n gorfododd i ajw eich sylw at yr hyn a ganlyn;— Y mae Duw wedi anfon cenadwri o'r nef i drigolion daear yn ein dyddiau ni. Na thaflwch y traethawd bach hwn o'ch llaw fel yn annheilwng o'ch sylw; canys y mae yn ffaith fod Düw wedi llefaru drwy anfon un o'i genadon angylaidd i'n daear a chenadwri rasol a phwysig oddiwrtho Eí; mae hyn ÿn wir, ac yr ydymjiinnau yn gwybodhynyl Gwirionedd di* Wrthbrawf yw hyn, gwirionedd ag y dangosir yn y traethawd hwn y modd y gallwch chwithau ei wybod felly, drwy flFeithiau mor anwrthwynebol â'r rhai a'u prafasant i ninnau. Gwirionedd pwysig yw hefyd, y fod dedwyddwch presennol a thragywyddol pob un a glywo, neu a gaiíf gyfie i glywed y genadWfì hon, yn ymddibynu ar ei ufydd-dod iddi; ac mai yn 01 eì ymddygiad atti y sefydla ei Hawdwr dwyfol hi, dynghed yt oll a allaut ei chlywed. Ar sail y ffaith o fod achubiaeth f 22 £fris \g„