Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEIO.N, SK-Ü Kẅif. tâ.] EBEILL 39, 1854. ;[Cra\ VII. DIFYílWCÍI, i&ÁN Y ¥Rt& LYWYBD BítlGHAM YOtfìíŵ. ìPan yr eíoch i ddifyru, neo i adfywiogi eioh hlanam mewn 'unrhyw dull pa bynag, os na allwch fwynhau Ysbryd yr Ar- ;glwydd y pryd hyny ac yno, "fel'y gwnetech pe mewn cyfarfod 'gweddio, gadewch y Ue hwnw; ac na ddychwelwch i'r fath 'ddifyrwch neu adloaiad, hyd nes y cyrhaeddoch feistrolaeth torosoch eich hunain, ac hyd nes y galloch reoli y dylanwadau ;sydd o'oh auigylch, fel y galk>ch gael Ysbryd yr Arglwydd •ìnewii unrhyw sefyllfa y dichon i chwi gael eich Ueoli ynddi. Y pryd hyny, ac nid hyd hyny, y daw ym wecìdus i'ch braint *öhwi, i'r eiddof fi, neu 4 eiddo unrhyw un arall o'r Saint, ì ;ÿärán© yn y llawenydd a fwriadodd y Creawdwr er ein had- 'fyẅiogi. Dymunwn ar i chwi gofio hyn; ac fel y gwneloch, ỳr wyf yn ailadrodd nad eich braint gyfreithlawn ydyw .ymollẃng i unrhyw beth mewn dull o ddifyrweh, hyd nes ŷ ^yddóch wedi cyftawm, eich dyìedswydd, a chyrhaedd gattu Duw i'ch taerthù ehwi aít wrthsefyll a gwrthwyaebu -pob ysbrydion lialogedig à ddichon ymosod arnoch, a'ch arwain ar gyfeiliorn; <hyd nes y Caffoöh awdurdod trostynt, a thrwy eich íFydd, a !gawsoch yn âtebol i?ch gweddi a'ch deisyfiadau, y caffoch fen- «âithion yr Ysbryd Glâîi, y gorphwyso arnoch, ac yr aroso ef ■gyda chwi y n barhaus. ìüîis gatiweh chwi byth gael fy nghydsyniad, i gytuno mewii ŵíy'rwch ae adhŵiaáhydnes y byddoch yn y sefyllfa hon, hyd 46 [pris lý.