Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÜDGORN SEIOK NEÍJ <#cvni jt> Aafitt. Rhif. .12.] MAWRTH 25, 1854. £Cíi\ VII. YMDDIRIED, ©AN Y HTWYDD BEIGHAM YOÜN&. Ymddired, frodyr, Ymddiried,-^-yii ein Duw, ac yn y naill y llall, yw y testun a roddais i'r Deuddeg ae i bawb ereill a bregethasant y Sabbath diweddàf, i laíaru arno. Derbyn- ìodd y Deuddeg Gennadaeth i bregethu i'r bobl o fewh y dyffrynoedd hyn yn eu hamryw Sefydliadau, y Gynnadledd ddiweddaf.; a chredwyf y buont yn iawndda ffyddlon dan gyfarwyddiadau Llywydd eu corwm, y brawd Hyde. Bydded iddynt yn awr bregethu oddiar y testun hwn, Ymddiried; a bydded i'r cyfan o'r bobl weithredu oddiar ei egwyddorion, a sylwi pa bryd ac yn niha le y bydd iddo ddeehreu a diweddu, a gweled os na sefydlwn y cyfryw ymddiried yn y wladwriaeth hon, ac yn mysg y bobl hyn, na fu erioed, ac na fodola byth ar y ddaear ei fath, mewn unrhyw wladwriaeth o bobl ond Saint. Dichon i mi ddywedydei fod genym eisioes; ond yr wyf yn meddwl y byddai cynnyddiad ffydd yn ein Duw, ac ymddiried yn ein gilydd yn dra dj munol. Pe y galíem gyrhaeddyd y ffydd a'r hyder hwnw yn eingilydd, ac yn ein Duw, fel pan y gofynom ffafr y medrom wneyd felly gyda llawn sicrwydd a gwybodaeth y bydd i ni dderbyn, onid ydych yn canfod y byddai i hyny ein harwain ni yn uniongyrchol i wneyd fel yr ewyllysiem i arall wneyd i ninnau, yn mhob cyflawniad ac amgylchiad bywyd. Cyffröai hyn tíi i wneyd, nid yn unig ícymmaint ag a ddymunid, ond ychwaneg. Os y deisyfaí 12 [pris Ig.