Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, SEU ŵerm n #aínt. Rhif. 10.] MAWETH 11, 1854. [Cẃr. VII. Y DIRÝWIAD ANGHRISTAIDD' tìUm ROBYN DDU, ERYRI, [Parhad odud. 129] Bhwysîr mawr, ar ffordd derbyn unrhyw wiredd dyeithr i'r meddwl, ydyw yr anhawsdra sydd mewn ceisio ymwrthod a hen dyb draddodiadol yr ymgynnefínwyd a hi, tra mai hawdd yw digio wrth y rhai a feiddiant ei gwrthsefyll; a dyna paham ,y eospwyd Galilëo am ddywedyd fod y ddaear yn belen ym- droellog yn vr ëangder; a dyna oedd y cyffröad a barodd i'r bobl ladd Crist a'i apostolion, o herwydd pregethu mai Mab y Dyn yw y Messiah. Gwell gan rai, na chydnabod y dichon iddynt hwy gam ddeall unrhyw bwnc, y w ymffyrnigo yn hun- anol fel Saint y byd yn nyddiau gweinidogaèth ein Hiachawdwr: y mae eu dysgeidiaerh hwy mor lawn o esboniad a thraddodiad, fel mai tirionach yw ymddygiad'publicanod a phechaduriaid, 'na'r athrawon a ofynant a ydym yn eu dysgu hwy. Maethir a ^chwyddir eu coegfáìchder, gan liaws eu dyscyblìon, heb gofio ìnai y cyffelyb riaiotyddiaeth sydd i'w poblogrwydd hwy ag i <eiddo offeiriaid y gwledydd paganaidd; sef, dylyn dull eu tadau: ac ni ystyriant mai anwybodaeth y werin, am natur gynnyddol y deäll dynol, sydd yn peri fod y bobl yn d'iystyru ígwr oblegid ei newidiad barn trwy dderbyn ychwaneg o 'âddysg; mae penderfyniad barn am béth yn brawf, bob amser, ÿ bod eì pherchenog naill ai yn gioybod y peth, neu, ynte, ei fod ■ya rhy ffol i gyinmeryd ei hyfforddi mewit* perthynas iddo. ,-!ô [pris ìg.