Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, NEU pttpa k Suînt Riiif. 7.] CHWEFROR 18, 1854. [Cye. VII. Y DUW A ADDOLIR!—PWY YW? [Parhatl o clnd. 90.] Mae digon wedi ei egluro, er profl yn ddiammheuol y bod Duw Dad yn feddiannol ar gorff, rharìau, a nwydau, ac ei fod yn wrthrych addoliad ; ac hefyd y bod Duw y Mab- yn fedd- iannoi ar gorff, rhanau, a nwydau, ac etto eu bod hwy yn holl- bresennol, o herwydd y cyfiawnder o'r Duw " Ysbryd" ag sydd ynddynt hwy; y fod y naill a'r llall yn hollwybodol, o herwydd yr hollwybodaeth ag sydd yn yr Ysbryd hollwybodol a feddant; eu bod yn hollalluog trwy yr hollalluogrwydd ag sydd yn y sylwedd ysbrydol hwn. 0 herwydrl y deallant eu ddeddfau yr ufyddha iddynt yn mhob peth; megys, er enghraifft, pan yr ymsymmudodd ar wyneb y dyfnder yn y dechreuad, ac yr ym- reoleiddiodd yr holl elfenau drwyddo, canys " y mae efe yn mhob peth, a thrwy bob peth," nes y cyhoeddodd y Gorchym- ynwr, bob peth " yn dda iawn." Fel hyn y " cynnalia efe bob peth trwy air ei nerth." Felly, pe byddai miliynau o fodau yn Dduwiau ôll, gellid addoli yr oll heb addoli ond un Duw. Mae 'ein gosodiad blaenorol o gredu pcrsonoliaeth a hollbresennoldeb Duw, wecli ei brofi yn modoideb y ddau Dduwiau unol hyn; a gwelir fod y Saint yn addoli y gwir a'r bywiol Dduw, tra yr addola^ eu gwrthwynebwyr " yr hyn ni wyddant," neu ""'? y Duw nid adwaenir." Yn nesaf, antnriwn brofl mai tynghedfen hoil feibion daearòl ^Duw, pa rai ydynt ddynion yn gwisgo cnawd llygredig, yw ■7 [*>m \.g.