Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÜDGORN SEION, NEU 3txm u ẅiíttt. _________________»___________ ____ Rhif. 13.] MEDI 24, 1853. [Ctf. VI. PRAWF PENDERFYNOL NA THWYLLODD AC NA THWYLLWYD SAINT Y GORÜCHAF. GAN ROBERT PARRT, NETJ BOBTN DDTJ ERTRI. "Nid wyf fl yn ynfydn, O arddcrchocaf Ffestus, «ithr geiriau gwirionedd a sobrwydd yr wyf fl yn eu hadrodd."—Act. xxvi, 25. Gwtbtddüs i awcìwr y sylwadau canlynol ydyw ei fod yn dwyn ei hun dan gyfrifoldeb mawr trwy ymyru â dadl dros wirionedd athrawiaeth y doniau gwyrthiol; o herwydd y gwnaeth amddiflfyniad gwan fwy o niwed i achos da lawer tro, nag a ddichon i ymosodiad cryf ei wneuthur. Modd bynag, beiddiodd gredu fod y rhesymau a gynnwysant yn cyrhaedd, nid yn unig i debygolrwydd, ond i brawf arddangosiadol (mathe- ■matical demonstration): ac os gwel y call eu bod felly, bydd y ffordd yn rhwydd iddo fyned yn ffyddiog yn y dadguddiadau a roddir i'r Saint yn yr oes hon. Gan y rhaid i'r hanes Beibiaidd am wyrthiau, naill ai cyd- sefyll neu gydsyrthio gyda thystiolaeth Saint y Dydcìiau Diw- eddaf am y cyfryw, yn ngwyneb y rhesymau canlynol, gocheled y rhai a gollfarnant ereill am eu hanffyddiaeth yn ysgrifeniadau y Saint a fuont feirw, rhag eu cael h wythau dan yr un con- demniad am eu hanghrediniaeth yn ysgrifeniadau y Saint sydd yn fyw. Olrheinir yma i sefyllfa tystiolaeth;—i deilyngdod cynhenid ysgrifehiadau y Saint, ac i gydgordiad eu tystiolaeth, ynghyd ag ychwanegu tystiolaeth awdwr y sylwadau hyn. Mewn 13 [PBIS l^.