Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, N K U &tvtn ìl 0UÍÌlt P,hip. 9.] AWST 27, 1353. [Crr. Ŵ. <'NA EYDDWCH YN NYLED NEB 0 DDIM, OND 0 GARÜ BAWB EICH GILYDD,"— Stod orchymynedig efengylaidd, ac ýn deilwng o ystyriaeth Saint yn mhòb goruchwyltaeth o hotií, aayn.mhob amgylchiad. Nid arian yn unig a waherddir i fod yn dífyledus, gan yr Apos- tol, yn y gorchymyn rhagorol hwn, on&ipob peth arall ag a ddichon neb arall ofyn genym. Goruchẅyliwr yw dyn ar yr oll a ymddirièdodd Duw i'w ofal; am yr oruchwyliaeth hono y mae yn gyfrifol i Dduw; a'rhwn, yn anghỳfiawn, a gadwo yn ei feddiant ei hun, yr liyn beth yn gyfreithlawn a berthyna i arall, pan y galla ei dalu'iddo, sydd yn gormesu ar ei gyd-ddyn, trwy ei rwystro i gyfiawn weinyddu yf' yr oruchwyliaeth a ymddiriedodd Duw iddò yntau; ac felly y mae y neb a esgeul-, usa dalu arian, na dim arall a berthyna yn gyfreithlawn i arall, pan y mae yn attuog i wneyd hyny, yn gyfrifol i Dduw ac i'w gyd-ddyn, am yr holl ddaioni a allaéu' y llall wneyd â'r hyn sydd 3vn ddyledus iddo. Nid yw echwyna na rhoddi yn echwyn yn waharddedig yn yr cgwyddor hon; ond cymhella yr ysgrythyr i roddi benfchyg i'r Itwn a geisio genym, yn ogystal ag i hwnw dalu yn ol; y mae y naill a'r llall yn rhinweddol yn eu lle priodol. Yr eg- wyddor yw, na ddylem fentltyca héb amcanu, a gwneyd yr oll a aliom i dalu yn ol, fel yr addawsom; ac fel y dymunem wneuthur o arall i ninnau. Mae eifchriadau i reol bendant, roae yn wir; felly yma, dichon y benthyciwr fod yn onest ae 9 [pris ìç.