TJDGORN SEIOM, NEU Rhif. 8.] AWST 20, 1353. [Cyf. VI. SANTEIDDIOLRWYDD Y RHYW EENYWAIDD rrar oöoniant dabarol—gardd baradwys—ffynnonell DEDWYDDWCH, A MELYSDER MEL HOLL SEIGIAU BYWYD Y RHYW WRRWYAIDD! DIWEIRDEB BUCHEDD—PURDEB ENAID, A DIHALOGRWYDD BENYW, A DDYLAI FOD Prif gastell gwarcheuol—noddfa ddiangol—Sanctum Sanctomm amddiffyniadol dynolryw,— Sydd hunan-eglur i ni; 'ie, aorfodir ar bob ymresymydd myfyr- gar. Oddiwrth y direswm, nid ofnwn halogrwydd ar deilwng wrthddrychau ein serch. Mai yn gyferbyniol i'r rheswm, neu y synwyr a fedda dyn, yn y cam-ddefnydd—y llygriad o hono, y peryglir diweirdeb benyw—mai efe yw ei themtiwr a gelyn ei chysur, halogwr ei phurdeb, a llofruddiwr ei hanfarwol enaid, a anturiwa ddangos, brofi, ac argraffu ar feddwl y dar- llenydd. Anturiaeth deilwng o anturiwr galluocach, mae yn wir, o gyd-weithrediad holl ddyngarwyr byd,—testun o orfol- edd i angelesau ein daear drwy yr oesau a ddèl, a chydgordiad holl angylion nef. Canys dyn yw " Pren Upas" yr awyrgylch fenywaidd—efe yw andwyol gorwynt "sirocco" i'wrhywiogaeth. Achubwn ef, y temtiwr, cadwedig fydd ei demtìedìgion.— Hhwystrwn yr achos, ac ni welir yr effaith. Ymresymwn â, ar- gyhoeddwn, rhybyddiwn, perswadiwn, ac enniìlwn ddyn i 8 [pris \q.