Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, NEU ẅam )> ŵuínt Riiif. 24.] MEHEt'IN 11, 1853. [Cyf. V. DIRGELEDIGAETHAU I'R SATNT ! Dirgeledigaetiiau i'r Saint fyddant y pethau rawyaf derbyn- iol, a'r mwyaf llesol, ac hefyd y niwyaf dyddorol ganddynt, debygwn. Y mae rhai Saint, o'r ochr arall, yn dysgu dirgelwch mawr i'r byd rai prydiau ; a thrwy ffeithiau gweledig yn eu buch- eddau hwy, yn profì y posiblrwydd o'r hyn oedd yn anhygoel iddynt gynt; sef, y fod yn bosibl rawynhau doniau nerthol yr Ysbryd Glân yn yr oes hon, ac ymollwng i gyflawni pechodau wedi hyny! Da fuasai genym ni ped arosasai y dirgelwch hwn yn nghudd yn fythol i'r byd, a diau rnai da iawu fydd gan y rhai a'i dadguddiodd i'r byd, hwyr neu hwyrach, pe nas profasent hyny iddynt. Y dirgelwch ag sydd yn peri syndod mawr i'r byd yw, paham a'r nad yw y Saint yn byw yn ol eu proffes—pa fodd y dichon y rhai a gawsant adnabyddiaeth o Dduw, mwynhad o faddeuant pechodau, a chip-olwg ar ardderchogrwydd yr iach- awdwriaeth fawr yn Nghrist, i lithro yn ol i'r byd, ac yn yrooll- wng i'w wyniau a'i chwantau. Ac yn nir, nid syndod bach a bara hyn i ninnau ychwaitli, pan ei biawn ystyriwn ; a chredwn, os oes rhyw beth yn peri syndod i deuln y nef, mai hyn yw—gweled y rhai y'nt yn etifeddion y nefoedd,a'i holl ogoniant, yn ei amser, mewn addewid ; a'u bod yn gwybod hyny, drwy seliad Glân Ys- bryd yr addewid hyd bryniad y pwrcas—gweled neb o'r cyfryw yn troi eucefnau ar yr ollo hyny; ie, yr oll sy'n werth ei gael, ac yn oi le, yn ymfoddloni ar yr hyn ag y byddai yn elw iddynt fod hebddo ! Uwchben y fath druan, pwy a all beidio synu a thost- 24