Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, NEU M*mn b &aínt Rhif. 19.] MAI 7, 1853. [Cyf. V. PRIODAS NEFOLAIDD. [Parhad o dud. 28S.] Ab. ol î'a rhieni oyntaf fyned yn syrthiedig, ac o ganlyniad yn íarwol, yr oedd yn anmhosibl ìddynt ufyddhau y gorchymyn cyntaf i amlhau, fel bodau anfarwol, a chyfodi plant anfarwol. Mae yn wir, y gailent gynnyg yn eu Ue hiliogaeth farwol, daros- tyngedig i farwolaeth, yn lle un anfarwol; eithr a dderhyuiai yr Arglwydd hyny, fel yn ddigonol i ateb gofynion y gorchymyn raawr a roddwyd iddynt fel bodau anfarwol ? A ystyriai Efe y gorchymyn wedi ei anrhydeddu a'i gyfiawni, trwy gael ei anrhegu ag hiliogaeth syrthiedig, marwol, a Uygredig, yn lle hüiogaeth anfarwol a nefolaidd, yn blaguro yn holl newydd-der bywyd tragywyddol ? Os na fydd Duw yn foddlongar ar y fath beth â hyny, a fyddai yn rhywheth mwy nâ rhesymol fod iddo ddyfeisio cynllun trwy yr hwn y gallai ein Rhieni cyntaf gael eu hadferu i anfarwoldeb, ac i'r ddaear, a thrachefn gael eu gosod raewn sefyllfa i liosogi eu rhywiau fel bódau anfarwol? A allant hwy byth ufyddhau y gyfraith hono, fel ag i ateb y dyben a'r bwriad o'i rhoddiad, os na chant, fel bodau anfarwol, " amlhau a llanw y ddaear" ag hiliogaeth anfarwol? Ni oddefa Duw i gwymp dyn rwystro yr amcan mawr a thragyẁyddol ag oedd ganddo mewn golwg yn y gorchyrayn hwnw. Yr oedd y brynedigaeth trwy Grist wedi ei bwriádu i adferu y gwrryw a'r fenyw i anfarwoldeb, €el yr adennillid yr hyn a gollasant trwy y cwymp, Os amddi. 19