Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TJDGORN SEION, NBU ẄtWl }> Buínt Rhif. 16.] EBRILL 16, 1853. [Cvf. V. CYN-FODOLDEB DYN. [Paraad o <1ud. 243.] 14. Mae gwrthwynebiadau wedi eu cyfodi yn erbyn cyn-fod- •oldeb dyn, ar y tir nad ydym dditn yn cofio am y cyfryw íodoldeb, neu nnrhyw ddygwyddiad cyssylltiedig ag eí'. Mae yn wir, nad ydym yn cofio aru unrhy w beth yn flaenorol i'n sefyllfa bresennol, eitbr nid yw hyn yn profi nad oedd i ni gyn-fodoldeb. Nid ydym yn cofio ara eîn bodoldeb neu unrhyw beth arall, yn ystod y chwech mis cyntaf o'n babandod; a ydyw hyn yn profi nad oeddem yn bodoli yn ystod yr araser hwnw ? Nac yw. Os gallem ni, ynte, fodoli am chwech mis yn ystod ein sefyllfa bresennol, heb gofio am hyny, fe allem, o herwydd yr un rheswm, fod wedi bodoli trwy chwech mil o flynyddoedd yn flaenorol i'n sefyllfa bresennol, ac heb gofio am hyny. Níd yw bodoldeb mewn un modd yn ddibynol ar gof; gan hyny, nid oes gan gof ddim i wneyd â phwnc ein sefyllfa fynedol. 15. Pan anwyd yr Iesu i'n bydni,cafodd ei wybodaeth flaenorol «i chymmeryd oddiwrtho: achosid hyn trwy fod ei gorff ysbrydol yn cael ei gyfyngu i le llai nag a lanwai yn ddechreuol. Yn ei fodoldeb blaenorol, yr oedd ei ysbryd, fel y tystiolaetha yr ys- grythyrau, o faintioli ac ar ffurf dyn ; pan gafodd yr ysbryd bwn ei gyfyngu, fel ag i fod yn hollol amgauedig mewn tabaraaol babanaidd, yr oedd tuedd yn byny i ddiswyddo y cof; a'r doeth- ineb a'r wybodaeth a fwynheid cyn byny, a angbotìwyd. " Yn ei *»tyngiad, ei farn ef a dynwyd ymaith,"—Act. tìü, 38. Yr oedd 16