Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, NEU &tmx ìi &aínt Rhif. 9.] CHWEFROR 26, 1853. [Cye. V. FNODION CYMMANFA GYFFREDINOL EGLWYS IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, A. gynnaüwycl yn y Tabemacl, Dinas y Llyn Halen Fawr, yn dechreu Hyilref 6, 1852, 10 yn y boreu,—y Llywydd Brigham Young yn llywijddu, Yn bresennol:—O'r Brif-Lywyddiaeth—Brigham Young, Heber C. Kimball, a Willard Richarda. Patriarcbiaid—John Srnith, ac Isaac Morley. O'r Deuddeg Aposlol—Orson Hyde., Wilforcl Woodruff, John Taylor, George A. Smith, Ezra T. Benson, Lorenzo Suow, Eras- tus Snow, a Franklin D. Richards. O Brif-Lywyddiaeth y Degau-a-thrugain—Joseph.Young.Levi W. Hancock, Henry Herriman, Zera Pulsipber, Alhert P. Rock- wood, Jedediah M. Grant, a Benjamin L. Clapp. O Lywyddiaeth yr Estynfa—David Fullmer. Llywyddiaeth Corwm yr Archoffeiriaid—John Young, Reyn- olds Cahoon, a George B. Wallace. Esgob Llywyddol—Edward Hunter. Ysgrifenydd y Gyntmanfa—-Thomas Bulloct. Reporter—George D. Watt. Canodd y côr " The Prodigal Son ;'' pan alwyd y Gymmanfa i ârefn gan y Llywydd Young. Canodd y cŵr, " Lord, in tbe anorning thou shalt hear." .9