Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UDGORN SEION, NBU ^emt g «#aínt. Rhif. 3.] IONAWR 15, 1853. [Cyf. V. DARLITH AR AMLWREIGIAETH, jí draddodwyd mewn Cymmanfa Gijffredinol, yn Nmas y L,ly% Halen Fawr, ar y 29ain o Awst, 1852. (Paruad o dud. 31.) Tr ydym yn darllen fod y rhai hyny a wnant weithredoedd' Abraham, i gael eu bendithio â ffydd Abraham. Ai ni chawsoch chwi yn ordinhadau yr oruchwyliaeth ddiweddaf hon, fendithion Abraham wedi eu cyhoeddi ar eich penau? O. do,meddech,yr ydym yn cofio yn dda, er pan adferodd Duw yr offeiriadaeth •dragywyddol, fod y bendithion hyn, trwy ordinhad benodol, wedi *u rhoddi ar ein penau, sef bendithion Abraham, Isaac, a Jacob. 'Welj meddai rhywun, ni feddyliais i erioed am hyn yn y goleuni îíwn o'r blaen. Paham na feddyliasoch am dano ? Paham na ^drychwch ar fendithion Abraham fel yr eiddooh eich hun, «blegid yr Arglwydd a'i bendithiodd ef ag addewid o had mor aml â'r tywod ar làn y môr; felly bendithir chwithau, onide ni «tifeddwch fendithion Abrabam. Pa fodd y trefnodd Abraham i osod sylfaen i'r deyrnas ddir- fawr hon ? A oedd efe i gyflawni y cyfan trwy un wraig ? Nac «edd. Sara a roddodd iddo ryw wraig o'r enw Hagar, a thrwyddi M y eyfodid had iddo ef. Ai dyna y cyfan ? Nage. Yr ydym yn darllen am ei wraig Keturah, ac hefyd am amledd gwragedd a gordderoh-wragedd ag oedd ganddo, trwy ba rai y cenedlodd efe Jawer o feibion, Wele yma, yute, sylfaen wedi ei gosod, er