Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÜDGORN SEION, NBV &>mn m Aaint* Rhif. 1.] IONAWR 1, 1853. [Cvf. t. ANERCHIAD Y GOLYGYDD AR DDECHREU Y FLWYDDYN. Anwyl DflARLLENwrR,—" Blwyddyn Newydd Dda i chwi.'' Dyna y geiriau cyntaf a udganwn trwy ein Hddgorn ar ddech- reu y flwyddyn 1853. Hyderwn y bydd eich llwyddiant yn fawr yn mhob peth daionus, ac y cyfrana yr Arglwydd fwy o Sfendithion i chwi nag erioed o'r blaen, a« nid yn unig i ehwi, end i bawb a garant wneuthw eS ewyllys Ef, Y mae pob ar- goelion yn bresennol y cawn ein dymuniad; cánys y mae yr Arglwydd eisoes, 'ie, ar y diwrnod cyntaf o'r flwyddyn, yn ein anrhegu â Dadguddiad ychwanegol o'i ewyllys, yr hwn a welir yn y rhifyn presennol. Y mae yn ddadguddiad o'r pwys mwyaf Vr toll Saint, ac yn un a ddwg iddynt lawenydd annhraethol, yn gymmaint ag y derbyniant e£, Nid yw yn newydd iawn, eithr yr oedd yn hysbys i lawer er ys blynyddau; er hyny y mae yn newydd yn y wlad hon. Gobeithiwn y bydd ein brodyr a'n ehwiorydd anwyl yn bwyllog wrth ei farnu, ac y byddant yn mtóyneddgar hyd nes y cant ragor o resymftu dros y pwnc. Nid ydym ettò ond dechreu ; mae genym ystôr o -nybodaetb o Seion, ag a fydd yn dal cyssylltiad â'r dadguddiad y crybwyllwn am dano, a chaiff ein darllenwyr ddrachtio o honi wrth eu pleser. Ni wnä yr Arglwydd ofyn i ddynion pa heth a gaiff lefaru : efo a gyhoedda ei gyfraith, ac hid oes neb a'i rhwýstra.